آيين اختتاميه نخستين جايزه كتاب تاريخ انقلاب اسلامي
نشست خبري نخستين جايزه كتاب تاريخ انقلاب اسلامي
محفل شعر ابوطالب (ع) با عنوان آيين مستوري
آيين اختتاميه نخستين جايزه دوسالانه نقد زرين
حضور ولاديمير شوكين درخانه كتاب و ادبيات ايران براي دريافت جايزه  جهاني كتاب سال

حضور رئيس بخش فرهنگي سفارت جمهوري فدرال آلمان در خانه كتاب وادبيات ايران
حضور ميريام پاواژو رايزن فرهنگي فرانسه در خانه كتاب و ادبيات ايران براي دريافت جايزه جهاني كتاب سال
آيين پاياني سي و هشتمين دوره كتاب سال و بيست و هشتمين دوره جايزه جهاني كتاب سال ج.ا.ا
مراسم اختتاميه پانزدهمين دوره جشنواره شعر فجر
بازديد مدير عامل پست و ورئيس نمايشگاه كتاب از بخش مرسولات پستي نمايشگاه كتاب تهران