نشست «مولفه‌هاي هويت ملي و نقش آن‌ها در عرصه منطقه‌اي»
آيين رونمايي از كتاب «خورشيد تفكر در آسمان زندگي»
نشست «تجلي هويت‌ملي در مبارزات ضدصهيونيستي مردم ايران»
نشست «بررسي مولفه‌هاي ادبيات فاخر در حوزه دفاع مقدس»
غرفه ملي جمهوري اسلامي ايران در هفتمين دوره نمايشگاه بين‌المللي كتاب باكو

نشست «ويژگي‌هاي اثر فاخر در زندگي‌نامه داستاني دفاع مقدس»
آيين تقدير از همكاران ايثارگر، رزمنده، و خانواده معظم شهدا در خانه كتاب و ادبيات ايران
نشست «مولفه‌هاي لازم براي انتخاب موضوع در زندگي‌نامه داستاني دفاع مقدس براي تقويت هويت ملي»
نشست «ظهور اسطوره امروز در هويت ملي در ادبيات دفاع مقدس»
نشست نقش «ديگري» در هويت ملي در ادبيات داستاني دفاع مقدس