لیست فروشگاه ها

  • نام استان : سمنان
  • تعداد کتاب فروشی های فعال : 10 کتاب فروشی
ردیف نام فروشگاه مدیر مسئول تلفن شهر وضعیت اعتبار امکانات
1 خانه کتاب بامداد مهتاب دلیل صفایی 02333325295 سمنان
مشاهده جزئیات
2 سوشيانس خيرالنسا نجاتي 02333360058 سمنان
مشاهده جزئیات
3 شهرکتاب محمدرضا ملکی کنیمی 02333327282 سمنان
مشاهده جزئیات
4 فروشگاه کتاب ارسطو کاوه رحمانی 02333338484 سمنان
مشاهده جزئیات
5 کتاب اشراق اعظم اعوانی 02333330248 سمنان
مشاهده جزئیات
6 کتاب خلاق محبوبه نجاتی 02333333487 سمنان
مشاهده جزئیات
7 کتاب خوب حسین خسروی 02333337060 سمنان
مشاهده جزئیات
8 سرزمین کتاب شهاب الدین پوینده 02332223397 شاهرود
مشاهده جزئیات
9 کتابکده حاج حسن درویشی 02332236978 شاهرود
مشاهده جزئیات
10 مجموعه فرهنگی دانشجو فتح اله حبیبی 02335236763 دامغان
مشاهده جزئیات