نام کتاب فروشی
طرح تابستانه کتاب
استان قزوين با 5 کتاب فروشی فعال
ردیفوضعیتنام فروشگاهمسئول فروشگاهتلفن ثابتاستانشهرآدرسعکس
1فعالعلامه قزوینحسین مافی02833246816قزوينقزوینخ نادری جنب تالار وحدت کتابسرای علامهخرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب
2فعالفروشگاه سراجاحسان نوری زاده02833240076قزوينقزویننادری جنوبی ، نبش کوچه کانون ، فروشگاه سراجخرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب
3فعالپاتوق کتاباحسان نوری زاده02833240076قزوينقزوینخیابان نادری جنوبی نبش کوچه ی کانون پاتوق کتابخرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب
4فعالکتابسرای مینوی خردحمید بهادیوند چگینی02833223246قزوينقزوینابتدای سپه - دولتخانه صفوی - جنب عالی قاپو - کتابسرای مینوی خردخرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب
5فعالخانه کتاب قائمبیژن رحمانی02835240777قزوينتاکستانخیبان امام جنب بانک سینا و اقتصاد نوین خانه کتاب قائمخرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب
6فعالفطرسمصطفی احمدی02832570824قزوينمحمدیهمنطقه1 بازارچه والفجر 5 کتابفروشی فطرسخرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب