لیست فروشگاه ها

  • نام استان : قزوين
  • تعداد کتاب فروشی های فعال : 7 کتاب فروشی
ردیف نام فروشگاه مدیر مسئول تلفن شهر وضعیت اعتبار امکانات
1 شهر كتاب كليپس قزوين هادي صبايي 02833363964 قزوین
مشاهده جزئیات
2 علامه قزوین حسین مافی 02833246816 قزوین
مشاهده جزئیات
3 فروشگاه سراج احسان نوری زاده 02833240076 قزوین
مشاهده جزئیات
4 کتابسرای مینوی خرد حمید بهادیوند چگینی 02833223246 قزوین
مشاهده جزئیات
5 خانه کتاب قائم بیژن رحمانی 02835240777 تاکستان
مشاهده جزئیات
6 فطرس مصطفی احمدی 02832570824 محمدیه
مشاهده جزئیات
7 پروانه سفید فاطمه فلسفی پور 02832577972 محمدیه
مشاهده جزئیات