خانه کتاب | تابستانه کتاب
خانه کتاب |صفحه اصلی|راهنمای خرید|تماس با ما|
15 اسفند لغایت 15 فروردین
لیست قروشگاه ها


نام کتاب فروشی
طرح عیدانه کتاب
استان اصفهان با 70 کتاب فروشی فعال
ردیفوضعیتنام فروشگاهمسئول فروشگاهتلفن ثابتاستانشهرآدرسعکس
1ثبت نام شدهاستاد و شاگردعبداله توانگر03132230057اصفهاناصفهانابتداي خيابان آمادگاه انتهاي كوچه سوره شماره 18خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
2ثبت نام شدهالبرز شعبه یکمحسن عابدینی32225800اصفهاناصفهانخ چهارباغ عباسی-مجتمع تجاری چهارباغ-طبقه زیرین-پلاک1خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
3ثبت نام شدهانتشارات دانشگاه اصفهان (کتابسرای حکمت)محسن صابری03137932071اصفهاناصفهاناصفهان خیابان دانشگاه جنب در شمالی دانشگاه کتابفروشی انتشارات دانشگاه اصفهان (کتابسرای حکمت)خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
4ثبت نام شدهانتشارات عروج ایمانمهدی نصر اصفهانی33370373اصفهاناصفهانخیابان مسجد سید جنب سازمان تبلیغات اسلامی- انتشارات عروج ایمانخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
5ثبت نام شدهانتشارات مهرقائم اصفهانعلي نکوئي زهرائي03132221995اصفهاناصفهانم. امام حسين (ع)، ابتداي خ. چهارباغ پايين، پ. 751خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
6ثبت نام شدهایرانیانمجتبی کریمی32222807اصفهاناصفهانخیابان سید علیخان - جنب پاساژ سیتی سنتر - کتاب ایرانیانخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
7ثبت نام شدهحوزه هنریمجتبی کریمی32230034اصفهاناصفهانخیابان آمادگاه - مقابل هتل عباسی - مجموعه ی عباسی - طبقه زیرین - کتابفروشی حوزه هنریخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
8ثبت نام شدهخانه کتابسعید معظم زاده03132215225اصفهاناصفهاناصفهان خیابان آمادگاه مجموعه عباسی جنب بانک صادرات خانه کتابخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
9ثبت نام شدهخانه کتابیدالله باقری03134439802اصفهاناصفهانخانه اصفهان- مجتمع تجاری گلها- راهرو جنب بانک صادرات- خانه کتابخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
10ثبت نام شدهدانشجویاننوری علویجه03132225791اصفهاناصفهانخ چهارباغ عباسی پاساژ شکری کتابفروشی دانشجویانخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
11ثبت نام شدهرفاهمجتبی کریمی32204628اصفهاناصفهانخیابان آمادگاه - مقابل هتل عباسی - مجموعه ی عباسی - طبقه زیرین - کتابفروشی رفاهخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
12ثبت نام شدهسورهمحسن میرزائی ارجنکی03132232208اصفهاناصفهانخیابان آمادگاه کوی سوره پخش کتاب سورهخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
13ثبت نام شدهشهر کتابعلی نوری03132238695اصفهاناصفهانخیابان جابرانصاری روبروی شهرداریخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
14ثبت نام شدهفانوسجواد فرهادی03132212636اصفهاناصفهاناصفهان خیابان امادگاه- مجتمع تجاری چهارباغ-طبقه زیرین -پلاک7-پخش کتاب فانوسخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
15ثبت نام شدهفرهنگستانعامر خيربخش ابدي03136304679اصفهاناصفهانسه راه حكيم نظامي، جنب دبيرستان سعديخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
16ثبت نام شدهفرهنگسرای انیشهمصطفی اسفندیاری03132224164اصفهاناصفهاناصفهان - اول خ آمادگاه -فرهنگسرای اندیشهخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
17ثبت نام شدهفروشگاه انتشارات جنگل جاودانهمجتبی سجاد03136286625اصفهاناصفهاناصفهان خیابان چهار باغ بالا مقابل بانک تجارت فروشگاه انتشارات جنگلخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
18ثبت نام شدهفروشگاه کتابسراقاسم روانبخش03132213505اصفهاناصفهاناصفهان خیابان آمادگاه روبروی هتل عباسی طبقه زیرین فروشگاه کتابسراخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
19ثبت نام شدهكتاب خوارزميكريم زارعي03132222612اصفهاناصفهانخيابان آمادگاه-مقابل هتل عباسي-طبقه زيرين-كتاب خوارزمي-پلاك B1خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
20ثبت نام شدهكتاب سفيرغلامرضا رستمي03132213506اصفهاناصفهاناصفهان خ آمادگاه روبروي هتل عباسي مجموعه عباسي كتاب سفيرخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
21ثبت نام شدهكتاب فارابيمهدي ميرزايي ارجنكي03132210659اصفهاناصفهانخ آمادگاه ، طبقه زيرين، پلاك 11خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
22ثبت نام شدهمولاناحمید کیانی0313220670اصفهاناصفهانخ آمادگاه-مجتمع عباسی - طبقه زیرین - پ 9خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
23ثبت نام شدهمیکائیلهمایون فقیه حبیب آبادی03132230083اصفهاناصفهانخیابان چهارباغ عباسی - مجتمع تجاری چهارباغ - طبقه زیرین - کتاب میکائیلخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
24ثبت نام شدهنشر نوشتهسيدعلي آل صاحب فصول03132226445اصفهاناصفهانخ. فلسطين، ساختمان نويد---از ققنوس تهیه شودخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
25ثبت نام شدهنقش نگینمهدی نقش03132236260اصفهاناصفهانخیابان حکیم،جنب هتل حکیم،ساختمان دقیق،پلاک116خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
26ثبت نام شدههمامزهره سعیدی03132224956اصفهاناصفهانخیابان آمادگاه مقابل کتابخانه امام صادق(ع) جنب بیمه ایرانخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
27ثبت نام شدهپارساحمیدرضارستم زاده03132203633اصفهاناصفهانخیابان امادگاه . مجموعه عباسی . طبقه همکف . پلاک 105خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
28ثبت نام شدهکتاب البرز شعبه دومحسن عابديني03136639969اصفهاناصفهاناصفهان خ شیخ صدوق شمالی-حد فاصل چهارراه نیک بخت و خ شیخ مفید-روبروی پست بانک ایرانخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
29ثبت نام شدهکتاب باستانمحمدعلی پهلوانی نژاد03132227139اصفهاناصفهاناصفهان خیابان آمادگاه روبروی مهمانسرای عباسی کتاب باستانخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
30ثبت نام شدهکتاب ترنجبراتعلی قزی032205344اصفهاناصفهانخیابان چهارباغ عباسی-پاساژ چهارباغ- طبقه زیرین-کتاب ترنجخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
31ثبت نام شدهکتاب زمانمحمد زاهدی یگانه03132224287اصفهاناصفهانچهارباغ عباسی _بازار چهارباغ _طبقه زیرین _فروشگاه کتاب زمانخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
32ثبت نام شدهکتاب شماحسین میرجابری03132242397اصفهاناصفهانخ چهارباغ عباسی -پاساژ چهارباغ-طبقه زیرین پلاک 12-کتاب شماخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
33ثبت نام شدهکتاب فروشی اریکه هنرجواد قزی03132230765اصفهاناصفهانخیابان آمادگاه حنب بیمه ایران مابین کتابفروشی زیتون و اندیشه انتهای راهرو طبقه زیرین کتابفروشی اریکه هنرخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
34ثبت نام شدهکتاب فروشی شهر زبان اصفهانحسن جعفرزاده ناصری03136269009اصفهاناصفهاندروازه شیراز-ابتدای چهارباغ بالا-مرکزخرید هزار جریب-طبقه همکف-واحد 198خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
35ثبت نام شدهکتاب مرکزیرضا سجاد03132223725اصفهاناصفهانچهارباغ عباسی ، خیابان سید علیخان ، جنب مسجد الهادی ، فروشگاه فرهنگ دیجیتالخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
36ثبت نام شدهکتاب نیمامجید شفیعی03132220221اصفهاناصفهانخیابان چهارباغ عباسی مجتمع چهارباغ طبقه زیرین کتاب نیماخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
37ثبت نام شدهکتاب هودینکریم زارعی03132213519اصفهاناصفهاناصفهان ـ خیابان آمادگاه ـ روبروی هتل عباسی ـ طبقه زیرین ـ کتابفروشی هودینخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
38ثبت نام شدهکتاب پارسیانمحمود عباسی03132204856اصفهاناصفهانچهارباغ:مجتمع چهارباغ طبقه زیرین پلاک 19 کتاب پارسیانخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
39ثبت نام شدهکتاب پیوندمحمد خلیل پرور03132216223اصفهاناصفهانچهارباغ عباسی مجتمع تجاری چهارباغ طبقه زیرین پلاک42کتاب پیوندخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
40ثبت نام شدهکتاب کاوشسحر کیانی بابوکانی0312230050اصفهاناصفهانچهارباغ عباسی, مجتمع تجاری چهارباغ, طبقه زیرین, پ 16خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
41ثبت نام شدهکتابسرای حکمتمحسن صابری03132240608اصفهاناصفهانخ چهارباغ پایین،روبروی ورزشگاه تختی،جنب بانک صادرات،کتابسرای حکمت(مرکزآموزشهای تخصصی حوزه علمیه)خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
42ثبت نام شدهکتابسرای رشدعلیرضا امینیان03132201966اصفهاناصفهانخ آمادگاه انتشارات کتابسرای رشدخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
43ثبت نام شدهکتابسرای فدکمجتبی ابوالقاسمی03132205485اصفهاناصفهاناصفهان - مسجدسید - مابین چهارراه تختی و جهارراه طیبخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
44ثبت نام شدهکلبه کتاب اصفهانعباس صانعی03134389537اصفهاناصفهانخیابان جابرانصاری-بعد از بازار جابر-مجتمع تجاری الهیه -مغازه دوم-کلبه کتابخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
45ثبت نام شدهگلفاممهدي چرخابي03135110اصفهاناصفهانخيابان آمادگاه روبروي هتل عباسي طبقه همكف كتابفروشي گلفامخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
46ثبت نام شدهشمس تبريزيرحیم پدرام03145247906اصفهانشاهین شهربلوار امام پاساژ امیر کتابفروشی شمس تبریزیخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
47ثبت نام شدهشهر كتاب شاهين شهربنيامين سمالي03145279801اصفهانشاهین شهررازي فرعي 7 غربي پلاك 6خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
48ثبت نام شدهکتاب کودک و نوجوان(فروشگاه اینترنتی شهر نیبگ)اسفندیار پیرشیر0345247935اصفهانشاهین شهرپاساژ معینی طبقه همکف کتاب کودک و نوجوان(فروشگاه اینترنتی شهر نیبگ www.shahrenibeg.com)خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
49ثبت نام شدهشهر کتابناصر حبیبی03133677913اصفهانخمینی شهرچهار راه شریعتی ابتدای خیابان بوعلیخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
50ثبت نام شدهکتابسرای شهرامیر نصیری03133614138اصفهانخمینی شهرخیابان شریعتی شمالی روبروی گز بوعلی کتابسرای شهرخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
51ثبت نام شدهآشناحسین شیاسی ارانی03142626722اصفهاننجف آباداصفهان نجف آباد خ 15 حرداد مرکزی مقابل تعاونی زنبوردارانخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
52ثبت نام شدهکتاب اوستااعظم رحیمی03142619257اصفهاننجف آبادنجف آباد پاساژ سیروس طبقه زیرزمینخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
53ثبت نام شدهکتابستان آفاقمحمود واحد03142722700اصفهاننجف آبادنجف آباد-ابتدای خیابان آیت الله منتظری شمالی -پاساژ ولیعصر- طبقه زیرزمینخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
54ثبت نام شدهکتابسراي سبز نجف آبادجهانگير کلانتري03142614559اصفهاننجف آبادنجف آباد - خيابان شريعتي جنب بانک سپه مرکزي مجتمع ارژنگ کتابسراي سبز نجف آبادخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
55ثبت نام شدهپخش کتاب ارشادسید جواد خلیفه سلطانی03153237027اصفهانشهرضاشهرضا : چهارراه شهرداری - نبش کوچه 24 - کتابسرای ارشادخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
56ثبت نام شدهکتاب فروشی البرزسید محمود موسوی03153234139اصفهانشهرضامیدان شهدا جنب بانک ملت پاساژ بهار طبقه زیرین سمت چپخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
57ثبت نام شدهکتابسرای کاغذکاهیمحمد باقر زارعی03153541677اصفهانشهرضاچهارراه صاحب الزمان نبش خیابان حکیم صهبا کتاب سرای کاغذ کاهیخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
58ثبت نام شدهاندیشه نواحسان دست باز مجرد03155236113اصفهانکاشانمیدان پانزده خرداد-روبروی بانک مهر-نگارخانه افتاب-کلبه کتاب اندیشه نوخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
59ثبت نام شدهخانه کتاب کاشانابوالفضل اکبری قمصری03155466920اصفهانکاشانخیابان آیت الله کاشانی روبرو جهاد کشاورزی خانه کتاب کاشانخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
60ثبت نام شدهساربوک 15 خردادعلیرضا سیاحی03155455100اصفهانکاشانکاشان ابتدای خیابان طالقانی فروشگاه ساربوکخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
61ثبت نام شدهشهر کتاب کاشانجبار حيدري03155471614اصفهانکاشانخ رجايي پاساژ قرمز طبقه پائين شهركتابخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
62ثبت نام شدهکتابخانه کاشان‌شناسی آیت‌اله غرویافشین عاطفی03155466898اصفهانکاشانخیابان شهید رجایی - خیابان آیت‌اله مدنی - کوچه فرخ 4 - پلاک 4خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
63ثبت نام شدهکتابفروشی ادبستانمحسن سلطانی03155455042اصفهانکاشانکاشان خیابان آیت الله کاشانی چهارراه دکتر غزنوی پاساژ لاجوردی طبقه پایین پلاک 22خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
64ثبت نام شدهکتابفروشی مهر کوهپایهمحسن امرالهی031346423574اصفهانکوهپایهکوهپایه - جنب دفتر تبلیغات اسلامی کتابفروشی مهرخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
65ثبت نام شدهارغنونمجید آقابابایی03152273853اصفهانزرین شهرخیابان شریعتی جنب بانک ملی شعبه بازار کتاب فروشی ارغنونخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
66ثبت نام شدهبوستان کتاب نیماغلامرضا طاهری03152224433اصفهانزرین شهرزرین شهر چهار راه مسجد اعظم جنب پاساژ الغدیربوستان کتاب نیماخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
67ثبت نام شدهپیک فرهنگمحسن میرزائی03152632696اصفهانفولادشهرمحله ب 5 بازار ولیعصر(عج)طبقه همکف پلاک 42خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
68ثبت نام شدهکتابفروشی پارسینهحمید میرزائی ارجنگی03152632716اصفهانفولادشهرفولادشهر-محله ب 5-بلوار آیت الله خامنه ای-کوچه دبیرستان نسل فردا-پاساژولیعصر-پلاک 33خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
69ثبت نام شدهبادرودفهیمه طالبی بادی54343674اصفهاننطنزبادرود- خیابان امام(ره)- سه راه مرکز شهرخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
70ثبت نام شدهانتشارات جنگل جاودانهحسین جمال زاده03133203800اصفهاناصفهان-(سپاهان شهر)خانه اصفهان خیابان خلیفه سلطانی تقاطع دوم سمت راست انتشارات جنگلخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب

         همراه کتاب شوید

 

 02166962330

ساعت کاری

شنبه 9 الی 17

پنجشنبه 9 الی 13

وب سایت کتاب. آی آر فعالیت خود را از سال 1377 به منظور جمع آوری اطلاعات کتاب های منتشره در کشور آغاز نموده است و پس از گذشت 17 سال توانسته جامع ترین بانک اطلاعاتی کتاب در کشور باشد و در آبان94 کتاب های این سایت از مرز یک میلیون عنوان گذشت و توانست جامع ترین سایت کتاب در کشور شود ما با پیاده سازی به روز ترین تکنولوژی های دنیا کلیه کتاب های منتشر شده در کشور را پس از ورود به بازار در این سایت قرار میگیرند. همچنین از سال 94 امکان خرید مستقیم کتاب از ناشر در سایت فراهم گردید که در این صورت خریداران می توانند تمام کتاب های خود را در زمینه های کودک و نوجوان، کمک آموزشی، دانشگاهی، عمومی، .....

هرگونه کپی برداری از  مطالب سایت بدون کسب مجوز پیگرد قانونی دارد

کتابخرید اینترتی کتاب