لیست فروشگاه ها

  • نام استان : فارس
  • تعداد کتاب فروشی های فعال : 43 کتاب فروشی
ردیف نام فروشگاه مدیر مسئول تلفن شهر وضعیت اعتبار امکانات
1 ازادی حمید ازاد 07132224924 شیراز-فارس
مشاهده جزئیات
2 امیراکتاب فاطمه سالک نژاد 07132320881 شیراز-فارس
مشاهده جزئیات
3 ایرانیان اسدالله سرافراز 07136283089 شیراز-فارس
مشاهده جزئیات
4 بانک کتاب صادق محمددرخشان 07132301071 شیراز-فارس
مشاهده جزئیات
5 بانک کتاب معالی آباد محمددرخشان 07136361107 شیراز-فارس
مشاهده جزئیات
6 بوستان کتاب عبدالرسول پیراسته 07132315707 شیراز-فارس
مشاهده جزئیات
7 بچه های کتاب شیراز مسعود منوچهری 07132319707 شیراز-فارس
مشاهده جزئیات
8 دارالکتب شهید مطهری عبدالرسول پیراسته 07132316033 شیراز-فارس
مشاهده جزئیات
9 دنیا کتاب خرد محمد جواد عرب 07132335169 شیراز-فارس
مشاهده جزئیات
10 شاهچراغ عبدالرسول پیراسته 07132221916 شیراز-فارس
مشاهده جزئیات
11 شهر کتاب شیراز نیره سلیمانی استرابادی 07132319234 شیراز-فارس
مشاهده جزئیات
12 فرهنگ و هنر سمیه اسکندری 32338200 شیراز-فارس
مشاهده جزئیات
13 كتاب منگان وحيد مقيمي ساراني 07136665260 شیراز-فارس
مشاهده جزئیات
14 كتاب هانيوان (منگان1) صديقه مقيمي ساراني 07132338243 شیراز-فارس
مشاهده جزئیات
15 مجتمع كتاب شهر كاغذي سيد علي محمد حسيني 07132361033 شیراز-فارس
مشاهده جزئیات
16 مركز کتاب شیراز شعبه2 ؤهراشمس 07132231532 شیراز-فارس
مشاهده جزئیات
17 مركزكتاب شيراز شعبه 1 سامان حویزه ساز 07132237564 شیراز-فارس
مشاهده جزئیات
18 هیربد نازنین رضوانی 07136249783 شیراز-فارس
مشاهده جزئیات
19 پاتوق کتاب شیراز سید علی محمد حسینی 07132344614 شیراز-فارس
مشاهده جزئیات
20 پخش کتاب شیراز محمد درخشان 07136480609 شیراز-فارس
مشاهده جزئیات
21 پخش کتاب غدیر محسن ناصریان فرد 07132294825 شیراز-فارس
مشاهده جزئیات
22 کتاب اسفند غلامحسین امامی 07132252876 شیراز-فارس
مشاهده جزئیات
23 کتاب سپنتا مهسا ولی بیگی 32307035 شیراز-فارس
مشاهده جزئیات
24 کتاب فروشی فارس کوثر عليرضا شيعه 07132316626 شیراز-فارس
مشاهده جزئیات
25 کتاب فروشی ماهان کورش میراحمدی 38229211 شیراز-فارس
مشاهده جزئیات
26 کتاب فروشی یاس زهره عبدالهی 07132354249 شیراز-فارس
مشاهده جزئیات
27 کتابسرای قائم لیلا سودبخش 07136263595 شیراز-فارس
مشاهده جزئیات
28 کتابفروشی ارمغان هنر احسان فرجام 0713233294 شیراز-فارس
مشاهده جزئیات
29 کتابفروشی بانک کتاب مولفان فرهیخته شیراز مریم بهرامپور 07136264200 شیراز-فارس
مشاهده جزئیات
30 کتابفروشی دانش فریدون قاسم زاده 07132309261 شیراز-فارس
مشاهده جزئیات
31 کتابفروشی دهقان کورش دهقان 07132350330 شیراز-فارس
مشاهده جزئیات
32 کتابفروشی طیبین منصور منصوری 07132304337 شیراز-فارس
مشاهده جزئیات
33 کتابفروشی مرکزی سعیددرخشان 36285595 شیراز-فارس
مشاهده جزئیات
34 کتابفروشی مصیر عبدالکریم سلطانیان 07136202759 شیراز-فارس
مشاهده جزئیات
35 کتابفروشی نوردانش حسین داودآبادی 07132354213 شیراز-فارس
مشاهده جزئیات
36 کتابکده بهبودی عبدالحسن حق صفت 09178012716 شیراز-فارس
مشاهده جزئیات
37 مرکز نشر دانشگاهی کازرون عبدالرسول داودی 07142228111 کازرون
مشاهده جزئیات
38 دهکده دانشجو ایمان باغبانی 54229108 جهرم
مشاهده جزئیات
39 كلبه كتاب جهرم عليرضا معطريان 07154226649 جهرم
مشاهده جزئیات
40 کتابفروشی خورشیدشب ناهید صادقی 07144347327 آباده
مشاهده جزئیات
41 کتابفروشی ارشاد زینب محبی 07153354425 فسا
مشاهده جزئیات
42 کتابفروشی جبهه کتاب محمد حسین فیروزی 07153345300 فسا
مشاهده جزئیات
43 کتابفروشی کالج رضا یلدائی 07153821633 نی ریز
مشاهده جزئیات