لیست فروشگاه ها

  • نام استان : خراسان جنوبي
  • تعداد کتاب فروشی های فعال : 13 کتاب فروشی
ردیف نام فروشگاه مدیر مسئول تلفن شهر وضعیت اعتبار امکانات
1 اندیشمند حمید نایبی زاده 05632441742 بیرجند
مشاهده جزئیات
2 به نشر(انتشارات آستان قدس رضوی) مجتبی غلامی 05632214764 بیرجند
مشاهده جزئیات
3 فیضیه محمد خادم 09151631227 بیرجند
مشاهده جزئیات
4 نمایشگاه دایمی کتاب بیرجند عبدالرضا انگشتری 05632233414 بیرجند
مشاهده جزئیات
5 پاتوق کتاب سید مجتبی حسینی 05632224179 بیرجند
مشاهده جزئیات
6 کتاب سرای سیمرغ حسنعلی جلیلی مقدم 05632210007 بیرجند
مشاهده جزئیات
7 کتابسرای ساختمان فاطمه خزیمه نژاد 05632239968 بیرجند
مشاهده جزئیات
8 کتابشهر ایران ، بیرجند علی اکبر بیجاری 05632223990 بیرجند
مشاهده جزئیات
9 کتابفروشی خوارزمی محمد حسین رزقی 05632222221 بیرجند
مشاهده جزئیات
10 کلنیک تخصصی مشاوره،پخش و فروش کتاب و محصولات فرهنگی خراسان جنوبی صغری علی آبادی 0563222470 بیرجند
مشاهده جزئیات
11 اندیشه علی اکبر ضامن 05632722246 فردوس
مشاهده جزئیات
12 شهر کتاب مبین احمد ایادی 32729397 فردوس
مشاهده جزئیات
13 کتاب فروشی وحیدی طبس جواد وحیدی 05632832450 طبس
مشاهده جزئیات