لیست فروشگاه ها

  • نام استان : آذربايجان شرقي
  • تعداد کتاب فروشی های فعال : 28 کتاب فروشی
ردیف نام فروشگاه مدیر مسئول تلفن شهر وضعیت اعتبار امکانات
1 آیین دادرسی سولماز صديق نجاتي 33341011 تبریز
مشاهده جزئیات
2 ارک مسعود ملازاده محمدی 04135550697 تبریز
مشاهده جزئیات
3 انتشارات شایسته محمد زارع 04135563382 تبریز
مشاهده جزئیات
4 انتشارات یاران حسین قلی زاده 35557296 تبریز
مشاهده جزئیات
5 ایران ویچ ایرج سهرابی 04135237312 تبریز
مشاهده جزئیات
6 بانک کتاب شعبه مرکزی امید بافنده قراملکی 04133363090 تبریز
مشاهده جزئیات
7 سپهر مهدی دادی زاده 04135263552 تبریز
مشاهده جزئیات
8 شهرکتاب تبریز حمیدرضا صیادچمنی 04133379717 تبریز
مشاهده جزئیات
9 طنین دانش - تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی مهدي آزادان 04135595609 تبریز
مشاهده جزئیات
10 علامه حميدفطن 04133341986 تبریز
مشاهده جزئیات
11 فروزش یونس وطنخواه قدیم 04133369525 تبریز
مشاهده جزئیات
12 فروزش رشید وطنخواه قدیم 04135530792 تبریز
مشاهده جزئیات
13 فروزش ولیعصر رشید وطن خواه قدیم 04133310359 تبریز
مشاهده جزئیات
14 فروشگاه و نمایشگاه کتاب آزادگان کريم باوفا 04135423787 تبریز
مشاهده جزئیات
15 كتاب فروشي حامد حامد جعفري نخجواني 04135571685 تبریز
مشاهده جزئیات
16 كتاب فيروزه پيمان پاسباني 04135576000 تبریز
مشاهده جزئیات
17 كتابفروشي دهخدا محمدتقي امين پور 04135560601 تبریز
مشاهده جزئیات
18 مولی اصغرعباسپور 04135553259 تبریز
مشاهده جزئیات
19 نشر اختر صمد محمدي آسيابي 04135555393 تبریز
مشاهده جزئیات
20 کتابسرای دریا محمد جنگخواه 04135531363 تبریز
مشاهده جزئیات
21 کتابسرای کاج اکبر ( کیهان ) محمدی 04135544097 تبریز
مشاهده جزئیات
22 کتابفروشی آذر سحر رحیم عیوضی 04135568816 تبریز
مشاهده جزئیات
23 كتابفروشي ري را مسعود مقدم حيدري 04137231099 مراغه-آذربایجان شرقی
مشاهده جزئیات
24 مکتب اسنوند داود امیدی آذر ورجوی 04137249943 مراغه-آذربایجان شرقی
مشاهده جزئیات
25 کتاب شهر مراغه بهزاد غفاری 04137244338 مراغه-آذربایجان شرقی
مشاهده جزئیات
26 كتابفروشي و لوازم التحرير الغدير مجتبي روده كار 04137628518 عجب شیر
مشاهده جزئیات
27 شعاع شمس بهزاد نیکجو 04137729703 بناب
مشاهده جزئیات
28 والفجر حبیبی 04152626274 هشترود
مشاهده جزئیات