نام کتاب فروشی
طرح تابستانه کتاب
استان خراسان شمالي با 3 کتاب فروشی فعال
ردیفوضعیتنام فروشگاهمسئول فروشگاهتلفن ثابتاستانشهرآدرسعکس
1فعالانديشه سبزابوالفضل اصغرپور05832721536خراسان شماليبجنوردخیابان طالقانی شرقی،روبروی ارم،پاساژ تاجفر، طبقه زیرین، کتابفروشی اندیشه سبزخرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب
2فعالپاتوق كتاب بجنوردامير صابري05832243278خراسان شماليبجنوردخيابان 17شهريورجنوبي - نبش 17شهريور30 (شهيددستپاك)خرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب
3فعالکتابفروشی حاتمیعلی اصغر حاتمی05832258801خراسان شماليبجنوردخیابان هفده شهریور جنوبی-نبش خیابان میرزاکوچخان-کتابفروشی حاتمیخرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب
4فعالبوستان کاغذیفاطمه کرابی05837230873خراسان شمالياسفراینمیدان امام خمینی (ره) جنب مهدیه ، فروشگاه بوستان کاغذیخرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب