نام کتاب فروشی
طرح تابستانه کتاب
استان ايلام با 4 کتاب فروشی فعال
ردیفوضعیتنام فروشگاهمسئول فروشگاهتلفن ثابتاستانشهرآدرسعکس
1فعالدانشجومحمد پرویش08433331858ايلامایلامخیابان فردوسی کوچه جنب بانک سپهخرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب
2فعالپاتوق كتاب ایلامامید تیموریان08433364857ايلامایلامایلام خیابان ولایت بالاتر از درمانگاه امام حسن مجتبی فروشگاه پاتوق کتابخرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب
3فعالکتاب فروشی دانشگاهعباس حسن بیگی08433347019ايلامایلامایلام خ ولایت کتاب فروشی دانشگاهخرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب
4فعالکتابسرای اندیشهعبدالامین چراغی08433364167ايلامایلامایلم خیابان ولایت روبرو درمانگاه امام حسن(ع)خرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب
5فعالفرهنگسعید پرهیزکاری08433230316ايلامایوانایوان غرب خ امام بالاتر از میدان امام کتابفروشی فرهنگخرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب