نام کتاب فروشی
طرح تابستانه کتاب
استان سيستان و بلوچستان با 2 کتاب فروشی فعال
ردیفوضعیتنام فروشگاهمسئول فروشگاهتلفن ثابتاستانشهرآدرسعکس
1فعالکتاب حافظنسرین ایراندوست05433227961سيستان و بلوچستانزاهدانخیابان آزادی-نرسیده به کوچه ی حافظ-جنب مسجد جامعخرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب
2فعالکتابسرای رحمانیغلام سرور توتازهی نقیبی05433448737سيستان و بلوچستانزاهدانخیابان خیام -جنب بانک ملتخرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب
3فعالکتابفروشی آفرینشحمید انصاری زاده05433211442سيستان و بلوچستانزاهدانخ شریعتی نرسیده به میدان شهدا (فلکه ارکیده )خرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب