لیست فروشگاه ها

  • نام استان : يزد
  • تعداد کتاب فروشی های فعال : 23 کتاب فروشی
ردیف نام فروشگاه مدیر مسئول تلفن شهر وضعیت اعتبار امکانات
1 خانه کتاب یزد علی محمد وقف خرابات 03536261995 یزد
مشاهده جزئیات
2 دهخدا امید دانشوری 03537283426 یزد
مشاهده جزئیات
3 شهرکتاب یزد حمیدرضا وقف خرابات 03536271539 یزد
مشاهده جزئیات
4 فروشگاه کتاب فرهنگ محمدصادق تجملیان 03536291336 یزد
مشاهده جزئیات
5 پاتوق كتاب یزد حسام سالكي 03536230331 یزد
مشاهده جزئیات
6 پروفسور احسان عارف 03538201730 یزد
مشاهده جزئیات
7 کتاب فروشی یزدا اعظم دهقان طزرجانی 03536221141 یزد
مشاهده جزئیات
8 کتاب مرکزی فدک یزد مجيدرضازرويي 03536225491 یزد
مشاهده جزئیات
9 کتابسرای دانشجو عباس آقا رضائی 03538255347 یزد
مشاهده جزئیات
10 کتابسرای ملک ناصر ملک ثابت 03537261969 یزد
مشاهده جزئیات
11 کتابفروشی آگاه یزد لقا تالانه 03537250367 یزد
مشاهده جزئیات
12 کتابفروشی خوارزمی علی محمد وقت خرابات 03536273095 یزد
مشاهده جزئیات
13 کتابکده رستاک اشرف حاجی حسینی 03538380104 یزد
مشاهده جزئیات
14 کتابیران یزد روح الله اصحاب 03536224642 یزد
مشاهده جزئیات
15 کلبه کتاب سید مجید حیدری 03536283442 یزد
مشاهده جزئیات
16 گفت و گو سید علی حسینی 03538334530 یزد
مشاهده جزئیات
17 بوستان فرهنگی انتظار مجید هاتفی اردکانی 03532237001 اردکان-یزد
مشاهده جزئیات
18 حسابی شعبه 4 سید محمد حسین مصطفوی 03532259594 اردکان-یزد
مشاهده جزئیات
19 کتابفروشی احسان علیرضا رضی اردکانی 03532231732 اردکان-یزد
مشاهده جزئیات
20 فروشگاه بزرگ کتاب و لوازم التحریر حسابی شعبه 3 فاطمه آقایی (حسابی میبدی) 03532329594 میبد
مشاهده جزئیات
21 کتابفروشی حسابی محمدرضا حسابی میبدی 03532328494 میبد
مشاهده جزئیات
22 کتابفروشی آرمان علی اصغر موفق 03532426507 بافق
مشاهده جزئیات
23 کتابفروشی اندیشه بهاباد غلامحسین اسماعیلی زاده بهابادی 03532472618 بهاباد
مشاهده جزئیات