نام کتاب فروشی
طرح تابستانه کتاب
استان چهارمحال و بختياري با 4 کتاب فروشی فعال
ردیفوضعیتنام فروشگاهمسئول فروشگاهتلفن ثابتاستانشهرآدرسعکس
1فعالدنياي كتابپرويز كوهي فايق03832251673چهارمحال و بختياريشهر کردخيابان مولوي جنب كتابخانه مولويخرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب
2فعالکتاب آفتاباسماعیل اصغرزاده03833336616چهارمحال و بختياريشهر کرداستان چهارمحال و بختیاری شهرکرد بلوار حافظ شماره 253خرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب
3فعالکتابفرشی چکاوکمحمدرضا طهماسبیان دهکردی32221674چهارمحال و بختياريشهر کردخیابان باهنر روبروی مهمانسرا جهانگردی کتابفروشی چکاوکخرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب
4فعالکتاب فروشی موسویسیدنصیر موسوی03834448582چهارمحال و بختياريلردگانلردگان- خیابان ولیعصر- پاساژ ولیعصر- کتابفروشی موسویخرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب