نام کتاب فروشی
طرح تابستانه کتاب
استان هرمزگان با 2 کتاب فروشی فعال
ردیفوضعیتنام فروشگاهمسئول فروشگاهتلفن ثابتاستانشهرآدرسعکس
1فعالپاتوق کتابسید شهاب الدین تقوی07633617557هرمزگانبندرعباسبلوار دانشگاه، نرسیده به کوچه دانشگاه یک، جنب موسسه اعتباری ملل، مجتمع تجاری کاکتوس، پاتوق کتاب بندرعباسخرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب
2فعالکتابسرای سروشمسعود محمودآبادی07632245294هرمزگانبندرعباسچهارراه سازمان خیابان امام موسی صدر شمالی کتابسرای سروشخرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب
3فعالخانه خلاقیتموسی بی نیاز07644246055هرمزگانبندرلنگهبندرلنگه - خیابان دستغیب - پاساژ عباسپور 2خرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب