لیست فروشگاه ها

  • نام استان : كرمانشاه
  • تعداد کتاب فروشی های فعال : 14 کتاب فروشی
ردیف نام فروشگاه مدیر مسئول تلفن شهر وضعیت اعتبار امکانات
1 خانه كتاب آرش بيدل 08337274964 کرمانشاه
مشاهده جزئیات
2 دانشمند هانا کمانگرپور 37282044 کرمانشاه
مشاهده جزئیات
3 شهر کتاب کرمانشاه هوشنگ فضلی 09376690335 کرمانشاه
مشاهده جزئیات
4 پاتوق کتاب کرمانشاه علی صفدری 08337238411 کرمانشاه
مشاهده جزئیات
5 کتاب شهر سیده فریبا جمشیدی 08338252868 کرمانشاه
مشاهده جزئیات
6 کتابسرای حافظ سعيد شرافتي زنگنه 37227924 کرمانشاه
مشاهده جزئیات
7 کتابسرای خرد منصور خردپژوه 08337210560 کرمانشاه
مشاهده جزئیات
8 کتابفروشی احسان مهرداد حسام الدینی 08338351892 کرمانشاه
مشاهده جزئیات
9 کتابفروشی رستمی(فرهنگ) تهمورس رستمی 08337225657 کرمانشاه
مشاهده جزئیات
10 کتابفروشی شمس بیژن منصوری 08338235106 کرمانشاه
مشاهده جزئیات
11 کتابفروشی پزشکی شاهمرادی محمدرسول شاهمرادی 08334275473 کرمانشاه
مشاهده جزئیات
12 کلبه کتاب کودک هدي كمالي 08338371050 کرمانشاه
مشاهده جزئیات
13 بامداد ناهید زارعی 08345121905 هرسین
مشاهده جزئیات
14 کتابفروشی روجیار مسلم حسنی 08346136371 پاوه
مشاهده جزئیات