خانه کتاب | تابستانه کتاب
خانه کتاب |صفحه اصلی|راهنمای خرید|تماس با ما|
15 اسفند لغایت 15 فروردین

لیست قروشگاه ها


نام کتاب فروشی
طرح عیدانه کتاب
استان كردستان با 30 کتاب فروشی فعال
ردیفوضعیتنام فروشگاهمسئول فروشگاهتلفن ثابتاستانشهرآدرسعکس
1فعالآراسسعدی سجادی08733128341كردستانسنندجچهار راه شهدا ، پاساژ عزتیخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
2فعالانتشارات آمیاررفيق صالحي08733153625كردستانسنندجسنندج چهارراه شهداپاساژعزتیخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
3فعالانتشارات کردستانعبدالرحيم محمودي08733125966كردستانسنندجچهارراه شهدا، پاساژ عزتي، ط. همكف، پ5-فروشگاه کردستانخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
4فعالروشنبیرسمیه حسینی33152579كردستانسنندجسنندج- چهار راه شهدا- پاساژ عزتیخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
5فعالزانستمحسن شيخي33154070كردستانسنندجچهارراه شهدا، پاساژ عزتي، ط. همكف، كتابفروشي پيشواخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
6فعالزانکوفاروق دستوره0873127803كردستانسنندجسنندج چهارراه شهدا پاساژ عزتی طبقه اول کتابسرای زانکوخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
7فعالصادقزریان محمدی08733172115كردستانسنندجسنندج- خیابان شهدای جنوبی- پاساژ ابیدر- کتابفروشی صادقخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
8فعالمهرگانسیاوش احمدی08733288897كردستانسنندجخیابان پاسداران سرای وکیلی کتاب مهرگانخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
9فعالنشر پیروانزاهد ويسي08733164545كردستانسنندجخ. شهداء، پاساژ عزتي، ط. 2، پ. 36خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
10فعالنیشتمانشایسته محمودی08733172115كردستانسنندجخیابان شهدا پاساژ آبیدرخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
11فعالپیشواهاجر شيخي08733154070كردستانسنندجسنندج- چهار راه شهدا- پاساژ عزتیخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
12فعالچیستا سنندجسامان نیک روزی08733287195كردستانسنندجخیابان پاسداران مجتمع تجاری کردستان ط همکف واحد 159خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
13فعالکانی کتیبشوان طاهری08733152568كردستانسنندجچهارراه شهدا پاساژ عزتی طبقه اول کانی کتیبخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
14فعالکتاب شهرمحمد کاوان ابراهیمی08733291859كردستانسنندجخیابان پاسداران مجتمع تجاری کردستان واحد 291خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
15فعالکتاب فروشی احمدیمحمود احمدی08733173885كردستانسنندجخ شهدای جنوبی پاساژ آبیدرخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
16فعالکتاب نالیساسان امجدی08733162968كردستانسنندجخیابان شهدا، خیابان امام خمینی، خیابان شهدا، پاساژ آبیدر، طبقه همکفخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
17فعالکتاب هفتچیاکو منصوری08733232803كردستانسنندجخیابان پاسداران - مجتمع تجاری صدف - طبقه زیر همکف - واحد 23خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
18فعالکتابسرای آمیاراحمد شکری08733162306كردستانسنندجسنندج خیابان فردوسی پاساژصدف کتابسرای آمیارخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
19فعالکتابسرای قلممحب زندسلیمی08733243552كردستانسنندجسنندج خیابان پاسداران مجتمع تجاری کردستان طبقه اول واحد 290خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
20فعالکتابفروشی دانشمندمسعود درویی08733284351كردستانسنندجخیابان پاسداران مجتمع تجاری کردستان طبقه همکف واحد 151 کتابفروشی دانشمندخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
21فعالکتابفروشی فرهنگخشایار متی پور08733287455كردستانسنندجخیابان پاسداران پاساژ شاهو کتابفروشی فرهنگخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
22فعالکتاب فروشی و فروشاه فرهنگی هنری رهاامیر عادل تختی08738237993كردستانبیجارخیابان شهدای شمالی مجتمع تجاری اریکه گروس طبقه اول واحد 80خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
23فعالمهرگانقاسم آیینی08735228648كردستانقروهخیابان سید جمال الدین پاساژ کریمی. واحد 8 . کتاب سرای مهرگانخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
24فعاللورکابرهان کریمی08734551241كردستانمریوانمریوان، خیابان جمهوری، پاساژ عدالت،طبقه دوم خانه کتاب لورکاخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
25فعالکتاب هرمسآریز رشیدی08734546892كردستانمریوانخیابان جمهوری ـ پاساژ عدالت ـ طبقه دوم ـ کتاب هرمسخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
26فعالکتابسرای اندیشهنصرالله عارفي نژاد08734533530كردستانمریوانمريوان خيابان جمهوري پاساژ عدالت طبقه دومخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
27فعالفرهنگسرای هنرواندیشهآزاد حسنی08736231582كردستانسقزنرسیده به میدان جمهوری - جنب عکاسی برادران - فرهنگسرای هنر و اندیشهخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
28فعالکتابسرای الوانبهزاد غفوری قرنی08736212242كردستانسقزخ 22بهمن روبروی اداره ثبت احوال کتابسرای الوانخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
29فعالکتاب آیندهشیرکوه سلیمی08734264567كردستانبانهخیابان بیمارستان.جنب پاساژ مولوی کرد.کتاب آیندهخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
30فعالکتابفروشی کاروانسید عزیز حسنی08734267055كردستانبانهکردستان -بانه - خ امام - کوچه ساناز 9خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب

         همراه کتاب شوید

 

 02166962330

ساعت کاری

شنبه 9 الی 17

پنجشنبه 9 الی 13

وب سایت کتاب. آی آر فعالیت خود را از سال 1377 به منظور جمع آوری اطلاعات کتاب های منتشره در کشور آغاز نموده است و پس از گذشت 17 سال توانسته جامع ترین بانک اطلاعاتی کتاب در کشور باشد و در آبان94 کتاب های این سایت از مرز یک میلیون عنوان گذشت و توانست جامع ترین سایت کتاب در کشور شود ما با پیاده سازی به روز ترین تکنولوژی های دنیا کلیه کتاب های منتشر شده در کشور را پس از ورود به بازار در این سایت قرار میگیرند. همچنین از سال 94 امکان خرید مستقیم کتاب از ناشر در سایت فراهم گردید که در این صورت خریداران می توانند تمام کتاب های خود را در زمینه های کودک و نوجوان، کمک آموزشی، دانشگاهی، عمومی، .....

هرگونه کپی برداری از  مطالب سایت بدون کسب مجوز پیگرد قانونی دارد

کتابخرید اینترتی کتاب