نام کتاب فروشی
طرح تابستانه کتاب
استان آذربايجان غربي با 18 کتاب فروشی فعال
ردیفوضعیتنام فروشگاهمسئول فروشگاهتلفن ثابتاستانشهرآدرسعکس
1اروم احسانعفت اسدي نيا04432247349آذربايجان غربيارومیهحافظ دو -بهارستان- کوچه نه -پلاک یازدهخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
2فعالبوک منعلی امیرفروغی04432234820آذربايجان غربيارومیهارومیه - خیابان خیام جنوبی - کوچه 8 (جنب بانک پاسارگاد) - پلاک 5خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
3فعالدانشجوشاهپور پیوستی04432379687آذربايجان غربيارومیهخ شهید دستغیب(مافی)خ مدیریت روبروی آپارتمانهای لاله کتابفروشی دانشجوخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
4فعالسلیمیحسین سلیمی مردانقم04433436313آذربايجان غربيارومیهخ برق،ساختمان برج جمال،پ2/226،ط اولخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
5فعالشهركتاب اروميهاميد ايمان زاده اصل04433475757آذربايجان غربيارومیهاروميه-استادان نبش كوي هفدهم-شهركتابخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
6فعالعلوم دانشگاهیاکرم عثمانی بانی04432254426آذربايجان غربيارومیهخیابان امام خیابان طرزی ساختمان پزشکان سینا همکفخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
7فعالكتابفروشي سليميمسعود‌ سلیمی04433443407آذربايجان غربيارومیهارومیه مابین چهاراه اپادانا و عمار کتابفروشی سلیمیخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
8فعالنمایشگاه کتاب ختاییصیاد عبادی04432252438آذربايجان غربيارومیهارومیه خیابان خیام جنوبی پاساژ تخت طاووسخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
9فعالپاتوق کتاب ارومیهمهدی حقانی04432254641آذربايجان غربيارومیهارومیه/خ دانش 2/نرسیده به باکری/فروشگاه پاتوق کتابخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
10فعالپاپیروسامیر نوری04432246799آذربايجان غربيارومیهخیابان امینی/روبروی شرکت غله/کتابفروشی پاپیروسخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
11فعالچلبیانیپولاد چلبی یانی04433385478آذربايجان غربيارومیهبلوار امامت کوی صبا پلاک 1/004خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
12فعالکتاب سرای بشریاحمد محمدی04432234453آذربايجان غربيارومیهارومیه ، خیابان امام ، روبرو ی خیابان طرزی ، اول کوی کاوه ، کتاب سرای بشریخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
13فعالکتابفروشی حسینیسیدکریم حسینی اصل04432352403آذربايجان غربيارومیهخیابان طالقانی کوی اولخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
14فعالگلسرخحسین حسنی کریم آباد04432763923آذربايجان غربيارومیهخیابان خرمشهر کوی شهید تیلی پ 1/11خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
15فعالخانه دوستایرج رسولی04442235898آذربايجان غربيمهاباد-آذربایجان غربیخ صلاح الدین ایوبی غربی - ساختمان عربی- کتابسرای خانه دوستخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
16فعالکتابفروشی زارعمظفر زارع04435622553آذربايجان غربينقدهخیابان علمی یک روبروی دبیرستان هفده شهریور کتابفروشی زارعخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
17فعالپخش کتاب و لوازم امام محمد غزالیحسین غریبلو04435221022آذربايجان غربيسلماسخیابان معلم جنب پاساژ احمد نژاد. طبقه زیرین بانک کوثرخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
18فعالکتابسرای موکریانآمینه احمد زاده04446244458آذربايجان غربيبوکانبوکان-خیابان انقلاب-پاساژدادخواه-کتابسرای موکریانخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
19فعالکتابکده تخصصی مانیلاسلیمان مام عبداله04446242630آذربايجان غربيبوکانخیابان بهراموند/کتابکده تخصصی مانیلاخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
20فعالفرهنگسرای موکریاناسماعیل عبداله زاده04444331324آذربايجان غربيسردشت-آذربایجان غربیسردشت خیابان کمربندی روبروی بانک سپهخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
21فعالخیابان امام پاساژنور زیر زمین انتهای پاساژامیر میثاقی04445220828آذربايجان غربيمیاندوآبخیابان امام روبرو بانک ملی مرکزی پاساژنور زیرزمین انتهای پاساژخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب