لیست فروشگاه ها

  • نام استان : آذربايجان غربي
  • تعداد کتاب فروشی های فعال : 18 کتاب فروشی
ردیف نام فروشگاه مدیر مسئول تلفن شهر وضعیت اعتبار امکانات
1 دانشجو شاهپور پیوستی 04432379687 ارومیه
مشاهده جزئیات
2 سلیمی حسین سلیمی مردانقم 04433436313 ارومیه
مشاهده جزئیات
3 شهركتاب اروميه اميد ايمان زاده اصل 04433475757 ارومیه
مشاهده جزئیات
4 علوم دانشگاهی اکرم عثمانی بانی 04432254426 ارومیه
مشاهده جزئیات
5 كتابفروشي سليمي مسعود‌ سلیمی 04433443407 ارومیه
مشاهده جزئیات
6 نمایشگاه کتاب ختایی صیاد عبادی 04432252438 ارومیه
مشاهده جزئیات
7 پاتوق کتاب ارومیه مهدی حقانی 04432254641 ارومیه
مشاهده جزئیات
8 پاپیروس امیر نوری 04432246799 ارومیه
مشاهده جزئیات
9 چلبیانی طاهر چلبی یانی 04433385478 ارومیه
مشاهده جزئیات
10 کتاب سرای بشری احمد محمدی 04432234453 ارومیه
مشاهده جزئیات
11 کتابفروشی حسینی سیدکریم حسینی اصل 04432352403 ارومیه
مشاهده جزئیات
12 کتابفروشی زارع مظفر زارع 04435622553 نقده
مشاهده جزئیات
13 پخش کتاب و لوازم امام محمد غزالی حسین غریبلو 04435221022 سلماس
مشاهده جزئیات
14 کتابسرای موکریان آمنه احمدزاده 04446244458 بوکان
مشاهده جزئیات
15 کتابسرای موکریان آمنه احمد زاده 04446244458 بوکان
مشاهده جزئیات
16 کتابکده تخصصی مانیلا سلیمان مام عبداله 04446242630 بوکان
مشاهده جزئیات
17 موکریان اسماعیل عبداله زاده 04444331324 سردشت-آذربایجان غربی
مشاهده جزئیات
18 کتابِ پیام بهمن عباداله وند 04445222337 میاندوآب
مشاهده جزئیات