لیست فروشگاه ها

  • نام استان : اردبيل
  • تعداد کتاب فروشی های فعال : 6 کتاب فروشی
ردیف نام فروشگاه مدیر مسئول تلفن شهر وضعیت اعتبار امکانات
1 انتشارات یاوریان کاظم ياوريان 04533251424 اردبیل
مشاهده جزئیات
2 دانشمندان کوچک بهزاد آردن 04533710721 اردبیل
مشاهده جزئیات
3 نمایشگاه دائمی کتاب ولایت اردبیل نادر فیاضی 04533747777 اردبیل
مشاهده جزئیات
4 کتابفروشی اندیشه داود روحی عیسی لو 04533240971 اردبیل
مشاهده جزئیات
5 دنیز جلیل مقدسی 04532525590 مشگین شهر
مشاهده جزئیات
6 کتابفروشی دانشجو میرزایی وارث میرزایی 04532727887 پارس آباد
مشاهده جزئیات