لیست فروشگاه ها

  • نام استان : گلستان
  • تعداد کتاب فروشی های فعال : 11 کتاب فروشی
ردیف نام فروشگاه مدیر مسئول تلفن شهر وضعیت اعتبار امکانات
1 بانک کتاب جلالی بابک جلالی 01732220189 گرگان
مشاهده جزئیات
2 به نشر انتشارات آستان قدس رضوی صادق افتخاری 017332266061 گرگان
مشاهده جزئیات
3 خانه کتاب گرگان فریده قبادی 01732269018 گرگان
مشاهده جزئیات
4 علم وصنعت ایمان رحیم اربابی 01732154597 گرگان
مشاهده جزئیات
5 فرهنگ نو سمیه عرب رودبارکی 01732220820 گرگان
مشاهده جزئیات
6 کتابفروشی جنگل محمد ملکی 01732225376 گرگان
مشاهده جزئیات
7 کتابفروشی دانشجو همت اله یوسفی 01732222735 گرگان
مشاهده جزئیات
8 کتابفروشی فرهنگ حسین جلالی رودبارکی 01732245769 گرگان
مشاهده جزئیات
9 کتاب فروشی اوستا طیبه میرزایی دنگلانی 01734341500 کردکوی
مشاهده جزئیات
10 سلام سید محمد تقی زاده 01733333316 گنبد کاووس
مشاهده جزئیات
11 شهر کتاب گنبد یعقوب کریمی 01733588953 گنبد کاووس
مشاهده جزئیات