نام کتاب فروشی
طرح تابستانه کتاب
استان گلستان با 8 کتاب فروشی فعال
ردیفوضعیتنام فروشگاهمسئول فروشگاهتلفن ثابتاستانشهرآدرسعکس
1فعالبانک کتاب جلالیبابک جلالی01732220189گلستانگرگانخیابان امام خمینی آفتاب بیست کتابفروشی جلالی شعبه3خرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب
2فعالخانه کتاب گرگانفریده قبادی01732269018گلستانگرگانگرگان خیابان ولی عصر بین عدالت 8 و 10 زیر زمین بانک سامان خانه کتاب گرگانخرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب
3فعالکتابفروشی جنگلمحمد ملکی01732225376گلستانگرگانمیدان شهرداری، پاساژ شیرنگی، کتابفروشی جنگلخرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب
4فعالکتابفروشی دانشجوهمت اله یوسفی01732222735گلستانگرگانخیابان امام خمینی-روبروی بانک ملت مرکزیخرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب
5فعالکتابفروشی علم وصنعتایمان رحیم اربابی01732154597گلستانگرگانخیابان جهاد سازندگی - جنب دانشگاه آزاد گرگان- کتابفروشی علم وصنعتخرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب
6فعالکتابفروشی فرهنگحسین جلالی رودبارکی01732245769گلستانگرگانخیابان خمینی،آفتاب 20،کتابفروشی فرهنگخرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب
7فعالکتاب فروشی اوستاطیبه میرزایی دنگلانی01734341500گلستانکردکویخیابان ولیعصر - روبروی بانک سپه - کتابفروشی اوستاخرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب
8فعالسلامسید محمد تقی زاده01733333316گلستانگنبد کاووسهفده شهریور غربی،چهار راه اول،جنب پارک کودک،کافه کتاب سلامخرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب
9فعالشهر کتاب گنبدیعقوب کریمی01733588953گلستانگنبد کاووسخیابان مطهری - نرسیده به قنادی گلها - پلاک 131- شهر کتاب گنبدخرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب