لیست فروشگاه ها

  • نام استان : مازندران
  • تعداد کتاب فروشی های فعال : 26 کتاب فروشی
ردیف نام فروشگاه مدیر مسئول تلفن شهر وضعیت اعتبار امکانات
1 کتاب کنج ندا رهنمائی 01144235069 آمل
مشاهده جزئیات
2 انتشارات اکسیرقلم کرمانیان 01132325949 بابل
مشاهده جزئیات
3 اندیشه محمد جعفر ملک افضلی 01132224342 بابل
مشاهده جزئیات
4 کتاب مهتاب کورش نیک عهد 01132198908 بابل
مشاهده جزئیات
5 توسعه علوم سيداکبر ساداتي بالادهي 01133250034 ساری
مشاهده جزئیات
6 شهر كتاب ساری هوشمند فضلي 01133304703 ساری
مشاهده جزئیات
7 مهرگان رضا زرین کمر 01133305116 ساری
مشاهده جزئیات
8 نشر وارش سیروس مقصودی 01133323579 ساری
مشاهده جزئیات
9 پاتوق كتاب مهدي زاهدي دادو كلايي 01133253020 ساری
مشاهده جزئیات
10 کانون سید حسین صالحی نیا 01133112506 ساری
مشاهده جزئیات
11 کتاب دانشگاهی امیرکبیر مریم مقبل دوست 01133210841 ساری
مشاهده جزئیات
12 شهر کتاب رویان مهدی فخاری 01144521929 نور
مشاهده جزئیات
13 شهرکتاب نوشهر امیر شیرازی 01152353365 نوشهر
مشاهده جزئیات
14 شهر کتاب چالوس مهر السادات فخر حسینی 01152227317 چالوس
مشاهده جزئیات
15 شهرکتاب چالوس لیلا شیرازی 01152218027 چالوس
مشاهده جزئیات
16 پژوهشگران غفور فرج پور 01152244178 چالوس
مشاهده جزئیات
17 شهرکتاب تنکابن آیدا مهجوری 01154229530 تنکابن
مشاهده جزئیات
18 نوین پویا اصغر عسگرزاده 0114221231 تنکابن
مشاهده جزئیات
19 کتابفروشی کانون یاسر فرج مشائی 01155227062 رامسر
مشاهده جزئیات
20 شهرکتاب شعبه بابلسر بهرنگ لامعی 01135291382 بابلسر
مشاهده جزئیات
21 انتشارات سلام سبز مرجان مهدیزاده 01142204798 قائم شهر
مشاهده جزئیات
22 سرزمین کتاب قائم شهر فاطمه ولی پور 01142204306 قائم شهر
مشاهده جزئیات
23 شهرکتاب قائم شهر قاسم مرادی عباس آبادی 01142215308 قائم شهر
مشاهده جزئیات
24 کتابسرای پارس علی اله بخش 42222671 قائم شهر
مشاهده جزئیات
25 شهرکتاب نکا طاهره قربان زاده 01134724488 نکا
مشاهده جزئیات
26 شهر کتاب بهشهر آرش فضلی 01134535436 بهشهر
مشاهده جزئیات