نام کتاب فروشی
طرح تابستانه کتاب
استان زنجان با 6 کتاب فروشی فعال
ردیفوضعیتنام فروشگاهمسئول فروشگاهتلفن ثابتاستانشهرآدرسعکس
1فعالسهروردیسید داوود موسوی02433338659زنجانزنجانزنجان_سعدی وسط -جنب کتابخانه ی سهروردی - پلاک 51خرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب
2فعالشهرکتاب زنجانجواد فرجیان333244812زنجانزنجانچهارراه سعدی روبروی بانک پاسارگاد ابتدای کوچه باقری پلاک3خرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب
3فعالپاتوق كتاب زنجانمحمد رضاخاني02433366425زنجانزنجانزنجان خيابان امام جنب امامزاده سيدابراهيم پاتوق كتابخرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب
4فعالکتابکده فرهنگمحمدرضا تقدسی02433324132زنجانزنجانزنجان خ امام کوچه رهبری پ 12 کتابکده فرهنگخرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب
5فعالکسریعلی اکبر اکبری سلطانیه02433399661زنجانزنجانمیدان انقلاب-بازارچه سعدی-کتابفروشی کسریخرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب
6فعالکتاب بهمن ابهرمحمد حسن عاشری2435233547زنجانابهربلوار طالقانی جنوبی جنب بانک کوثر پ 15خرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب