نام کتاب فروشی
طرح تابستانه کتاب
استان قم با 87 کتاب فروشی فعال
ردیفوضعیتنام فروشگاهمسئول فروشگاهتلفن ثابتاستانشهرآدرسعکس
1فعالآثار قلمحبيب نصرالهي025378342610قمقمخ. معلم، مجتمع ناشران، واحد103ٍ، ط اولخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
2فعالآکادمی کتابسید محسن جلالی نژاد37842783قمقمقم _ خیابان معلم _ مجتمع ناشران _ طبقه منفی یک _ پلاک 11خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
3فعالارمسيدحسين صحفي02537742276قمقمخ. ارم، مقابل كتابخانه آيت‌الله مرعشي نجفي، پ. 293خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
4فعالارمغان طوبیعلي حاجي تقي37737367قمقمقم،خ ارم،بلوار معلم،میدان معلم،مجتمع ناشران،پ 223-224-225خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
5فعالالحقايقسيد علي اصغر حسيني ميلاني02537739970قمقمخ. صفائيه، ك. 30،ك. 1، پ(5/1)خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
6فعالالعطارجعفر شرعيات02537848667قمقممجتمع ناشران-ط اول واحد104/1خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
7فعالانتخابعلیرضا الهامی جدید02537839476قمقمخیابان ارم پاساژ قدس طبقه همکف پلاک 113 کتابفروشی انتخابخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
8فعالانتشارات جامعه القرآن الکریمسید علیرضا طباطبایی02537746882قمقمقم -خیابان معلم - مجتمع ناشران - طبقه همکف -پلاک 17خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
9فعالانتشارات جامعه مدرسين وابسته به حوزه علميه قممحمد کردی02537744329قمقمخ. معلم، مجتمع ناشران، ط. سومخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
10فعالانتشارات حقوق اسلامیمهدی دهقانی02537744200قمقمقم پاساژ قذس پ91خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
11فعالانتشارات دار الهلالحيدر نجف02537747583قمقمصفاييه، ك. ممتاز، فرعي اول، سمت چپ، پ. 12خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
12فعالانتشارات دارالحدیثمحسن بساره02537740545قمقمقم.میدان شهدا،، خ. معلم، مقابل اداره برق.نبش ك. دوازدهم، پ. 125خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
13فعالانتشارات دارالعلماحسان بیگدلی آذری37744298قمقمبلوار معلم - نبش کوچه 19 (روبروی دبیرستان امام صادق (ع) - پلاک 10خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
14فعالانتشارات دارالفكرسيدمهدي مولانا02537733645قمقمخ. معلم، مجتمع ناشران، ط. همكف، پ. 36خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
15فعالانتشارات دلیل مايدالله سعدي66464141قمقمخ فخر رازی، پایین تر ژاندارمری، پ 61خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
16فعالانتشارات روحانيرحيم محمدي تبار02537741776قمقمقم- خيابان ارم-پلاك 325خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
17فعالانتشارات سرورسيد حسن اماميان02537736810قمقممجتمع ناشران - طبقه اول- واحد 152خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
18فعالانتشارات صلواتمحمود مهدوی کیا37837393قمقمخیابان امام- بلوار آیت اله کاشانی-خیابان شهید گائینی- پلاک 80خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
19فعالانتشارات مجلسیعلیرضا لک زایی02537743385قمقمخیابان ارم پاساژ قدس طبقه همکف پایین پلاک 63خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
20فعالانتشارات مسجدمقدس جمکران-مجتمع ناشرانمحمد حسنی02537842131قمقمقم - جاده کاشان - مسجد مقدس جمکرانخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
21فعالانتشارات نصایحسيد حسن برقعي02537830660قمقمخیابان ارم، پاساژ قدس، پ48خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
22فعالانتشارات نهاوندیعلی افراسیابپور02537740047قمقمخ ارم پاساژ قدس پلاک155خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
23فعالانتشارات نگاران قلمسيد مصطفي بکاء02537731480قمقمقم-مجتمع ناشران- ط.1 - پ. 153خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
24فعالانتشارات هجرتمحمد نقدی37742459قمقمخیابان معلم ک 4 پ 100خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
25فعالانتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاهابوالفضل گائيني02532111280قمقمابتداي شهرك پرديسان، جنب دانشگاه آزاد، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه(02532111285)خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
26فعالانتشارات کتاب جمکران-درب یکانتشارات کتاب جمکران02537255811قمقمقم - جاده کاشان - مسجد مقدس جمکرانخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
27فعالانتشارات کتاب جمکران-درب2محمد حسنی02537257010قمقمجاده کاشان - مسجد مقدس جمکرانخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
28فعالانتشارات کوثر کویرحاجيه شمسي برقعي02537842363قمقمبلوار معلم - مجتمع ناشران -طبقه همکف - واحد 10خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
29فعالانوار الهدیسید حیدر موسوی اصل02537744501قمقمخیابان ارم - پاساژ قدس - پلاک 57خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
30فعالبنی الزهرا (س)سيداميرآقا جزايري37836300قمقمپاساژقدس،ط همکف،پ92خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
31فعالتخصصی صنعت ساختمان ایوان خانه مهرعلی اصغر قیامی09125510847قمقمقم- مجتمع ناشران - طبقه اول - واحد 128کتابفروشی ایوان خانه مهرخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
32فعالحسینیسید اصغر شریفیون02537737405قمقمخیابان ارم پاساژقدس طبقه همکف پلاک 88خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
33فعالحضورمرتضی حضوری37744651قمقمخ معلم مجتمع ناشران طبقه همکف واحد 43خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
34فعالخانه كتابحمید اکبری02537837011قمقمچهارراه شهداخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
35فعالدار الکتاب الاسلامیسيد محمد تقي هاشمي شاهرودي02537744970قمقمم. معلم، سميه بيست و دو، پ. 26خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
36فعالدارالتفسيرمحمد حسن اسماعيليان02537744212قمقمقم - خيابان معلم ميدان روح الله - انتشارات دارالتفسيرخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
37فعالدفتر انتشارات اسلامیمحمد رضا احمدی دانا02537744329قمقمقم ـ خیابان ارم ـ مقابل شبستان امام خمینی ـ جنب بانک صادراتخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
38فعالدلیل ما صفاییهیدالله سعدی02537733413قمقمخیابان صفاییه. روبروی کوچه ورزشگاه. جنب عینک زایس. فروشگاه کتاب دلیل ماخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
39فعالذوی القربیسيد يعقوب موسوي02537744663قمقمخ. ارم، پاساژ قدس، پ. 59خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
40فعالرزپروین منصوری32808388قمقمپردیسان بلوار مسلم خ زهیرمجتمع تجاری پردیسان پ 31خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
41فعالرضويمحمدحسن عقيقي بخشايشي02537748385قمقمخيابان ارم پاساژ قدس طبقه همكف پلاك110خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
42فعالسبطينسيدمرتضي موسوي اصفهاني02537703330قمقمخ. انقلاب، ك. بيست و ششم، پ. 47 و 49خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
43فعالسنابلاصغر عبداللهی02537842541قمقمقم - بلوار معلم - مجتمع ناشران - طبقه اول - واحد 108خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
44فعالسوره مهر قممهدی جوکار02537840572قمقمقم- خ ارم- بعد از پاساژقدس-روبروی بانک ملی شعبه حجتیه- ساختمان کوثر-پلاک544-سوره مهر قمخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
45فعالشاکرعباس عباس زاده37742092قمقمخ. معلم ، مجتمع ناشران، ط. منفی یک ، واحد14خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
46فعالشهر خلاقمحمدرضا خورشیدی02537847520قمقمبلوار معلم / مجتمع ناشران /طبقه اول/ واحد 137خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
47فعالصدرامحمدحسین جوان02537731522قمقمخیابان ارم روبروی بانک ملی حجتیهخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
48فعالطوبای محبتمحمد قربانپور دلاور02537740066قمقمخ. معلم، معلم ده، خ. عباس‌آباد، پ. 112خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
49فعالفانوس اندیشه (فاضل)سيد روح الله حسيني02537842572قمقمخ. معلم، مجتمع ناشران، ط. اول، واحد 140خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
50فعالفروشگاه شماره 5 انتشارات موسسه امام خمینی(ره)مرتضی سلیمان کیخایی02537842388قمقمقم، خیابان معلم، مجتمع ناشران، پ 13خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
51فعالفروشگاه مشکاتسید احمد رهنمایی02537742326قمقمخیابان صفاییه، کوچه ممتاز، پلاک 38خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
52فعالفقه الثقلینمسلم صانعي02537835090قمقمخ. معلم، روبروي هتل صفا، مجتمع ناشران، ط. اول، واحد. 134خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
53فعالقائم آل علیرضا راستایی جهرمی37739525قمقمقم- خیابان ارم-پاساژ قدس-طبقه همکف-پلاک 84خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
54فعالقرآن و عترتعباس ملکی جهان02537739106قمقمبلوار بهار روبروی پل حجتیه پلاک 256خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
55فعالكتاب روزعلي حسين جعفري02537749990قمقمقم خيابان حجتيه مقابل مدرسه حجتيه پلاك 21خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
56فعالكتابستان رضويمحمدهادي جوكار02537830777قمقمخيابان شهدا جنب كوچه آمار كتابستان رضويخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
57فعالمرکز نشر هاجراصغر عبداللهي02537842543قمقمبلوار معلم، مجتع ناشران، واحد 114خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
58فعالمصطفیمحمدرضا جلالی نژاد02537741962قمقمخیابان ارم -جنب حرم مطهرخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
59فعالمطبوعات دینیعلي فائزي پور (تهراني)02537742847قمقمخ. معلم، مجتمع ناشران، پ. 116خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
60فعالمن و کتابحمید خلیلی متصدی02537840848قمقمقم - خیابان معلم - مجتم ناشران طبقه اول واحد109خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
61فعالمن و کتابِ تقریبهدا عباس37830318قمقمچهارراه شهدا (بیمارستان)خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
62فعالمومنينمحمدتقي جعفري02537731338قمقمخ. ارم، پاساژ قدس، پ. 95خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
63فعالنام آورانمهدي مستوفي02537741461قمقمخيابان ارم پاساژ قدس پلاك75خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
64فعالنسيم حياترضا کريمي02537842576قمقممجتمع ناشران. ط همکف. پ 3خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
65فعالنشر آیه نورسیدمصطفی حسینی02537839474قمقمخیابان شهدا (صفائیه) -نبش کوچه سوم -ساختمان نورالثقلین -ط همکفخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
66فعالنشر اخلاقسید علی هاشمی نیا02537743635قمقمخیابان ارم، پاساژ قدس، طبقه همکف، پلاک 108خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
67فعالنشر بلاغتمحسن مومن جلال ابادی37731003قمقمخیابان ارم پاساژ قدس طبقه 2 پلاک 74خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
68فعالنشر جمالعلیرضا سبحانی نسب02537746353قمقمخ فاطمی،ک 18،فرعی اول سمت چپ،پ 39خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
69فعالنشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیمحمد حسن نجفي راد02537832834قمقمچهارراه. شهدا،خیابان ارم.نبش کوچه20.فروشگاه کتاب نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
70فعالنشر کتابکسعید قاسمی02532850860قمقمبلوار الغدیر نبش کوچه 18، (جنب مبل لعلی)خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
71فعالپاتوق كتاب شعبه فرهنگ و انديشهمصطفي قاسمي (شعبه فرهنگ و انديشه)02532917727قمقمقم بلوار جمهوري ربروي موسسه امام خميني(ره)خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
72فعالپاتوق كتاب شعبه مركزيسيد حميد آل ايوب02537742757قمقمخيابان صفاييه كوچه 32 پلاك 3خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
73فعالپاتوق كتاب قم صفاييهمحمد ايرانمنش02537735003قمقمخيابان صفاييه روبروي دفتر مقام معظم رهبريخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
74فعالپاتوق من و کتابمحمود مربوبي02532891822قمقمميدان معلم - مجتمع ناشران - پلاك 104خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
75فعالپونکسید ناصر طبیبی02537838084قمقمقم خ معلم مجتمع ناشران پلاک 19 طبقه همکفخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
76فعالپژوهشكده باقرالعلوممحمد جلالوند02537837308قمقمبلوار نیایش-جنب مصلی قدس-پژوهشکده باقرالعلومخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
77فعالکتاب اهل بیت(ع)یدالله سعدی02537733413قمقمقم .خیابان معلم . مجتمع ناشران. طبقه منفی یک. واحد 44خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
78فعالکتاب دانشجومحمد صادق زمانی37732678قمقمخیابان ارم پاساژ قدس پلاک 117خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
79فعالکتاب زرین/مشهورابراهیم خانه زرین02537838677قمقمپاساژ قدس زیرزمین پلاک 5خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
80فعالکتاب طههادي صادقي02537744624قمقمبلوار معلم، مجتمع ناشران، واحد 314خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
81فعالکتاب مامحمد تقی سبحانی02537842443قمقمبلوار معلم مجتمع ناشران طبقه همکف واحد 11خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
82فعالکتاب ومطبوعات شهرایوب داغمه چی فیروزجایی02537744015قمقمقم.چهار راه شهدا.جنب اماکن قدیم.پلاک 578خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
83فعالکتابسرای امینبهزاد حسینی02537842618قمقمقم/خیابان معلم/مجتمع ناشران/طبقه اول/واحد112خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
84فعالکتابسرای تخصصی حقوقسید کاظم منتظری02537749274قمقمقم خیابان ارم جنب بانک ملی ساختمان ناشران طبقه همکف پلاک 22خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
85فعالکتابسرای رسول اکرمعلی حبیب اللهی02537743720قمقمقم خیابان ارم پاساژ قدس پلاک 67خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
86فعالکتابفروشی میرمحمدیصادق میرمحمدی02537748767قمقمخیابان ارم پاساژ قدس همکف بالا پلاک 90خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
87فعالکتابفروشی هدایترقیه رشتی02537744501قمقمبلوار معلم - مجتمع ناشران - طبقه اول - پلاک 144خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
88فعالکتابکده دانشگاهیمحمد تقی قاسمی02537744697قمقمقم خیابان ارم طبقه هکف پایین پلاک 65خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
89فعالکلبه شروقسيدهادي خسروشاهيان02537838144قمقمابتدای خیابان صفائيه، پلاک 592خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
90فعالکلبه کتابرضوانه شکارچی02532930588قمقمقم بلوار امین ابتدای بلوار جمهوری جنب پل 9دی کلبه کتابخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
91فعالکلینیک زبان فاطمیمحمدکاظم کجباف02537842678قمقممجتمع ناشران - طبقه اول- واحد 146خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
92فعالکومهحسين قواميان37746754قمقمخ. معلم، مجتمع ناشران، واحد 130خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
93فعالیاقوتعلی مولوی نیا02537741368قمقمچهارراه سجادیه ابتدای بلوار سمیه جنب بانک سپه انتشارات یاقوتخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب