خانه کتاب | تابستانه کتاب
خانه کتاب |صفحه اصلی|راهنمای خرید|تماس با ما|
15 اسفند لغایت 15 فروردین

لیست قروشگاه ها


نام کتاب فروشی
طرح عیدانه کتاب
استان قم با 97 کتاب فروشی فعال
ردیفوضعیتنام فروشگاهمسئول فروشگاهتلفن ثابتاستانشهرآدرسعکس
1فعالنورالزهراافسانه ميخ بر37739106قمبلوار شهيد منتظري، مقابل پل حجتيه، پ. 256خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
2فعالآثار قلمحبیب نصراللهی025378342610قمقمخ. معلم، مجتمع ناشران، واحد103ٍ، ط اولخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
3فعالآوای ترنممسعود سجودي پاپکياده09193510051قمقمخ. 45 متري مدرس، انتهاي مدرس، خ. بهارستان، ك. 16، پ. 8خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
4فعالارمغان طوبیعلي حاجي تقي37737367قمقمانقلاب -12فروردین-کوچه نوروز-پلاک 20-طبقه زیر همکف-مرکز پخشخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
5فعالاسلام ناباحسان خیری چافی02536708910قمقمخیابان ایستگاه - کوچه بوعلی سینا - نبش کوچه 24 - پلاک 204خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
6فعالالحقايقسيد علي اصغر حسيني ميلاني02537739970قمقمخ. صفائيه، ك. 30،ك. 1، پ(5/1)خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
7فعالالعطارجعفر شرعيات02537848667قمقممجتمع ناشران-ط اول واحد104/1خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
8فعالانتشارات اعتلای وطنوحید فرشی زاده02537839064قمقمبلوار بسیج -بعد از کوچه 23-پلاک 213خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
9فعالانتشارات بوکتابحسین مطیع02537842408قمقمخیابان معلم. مجتمع ناشران. طبقه دوم. واحد 219 انتشارات بوکتابخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
10فعالانتشارات جامعه مدرسين وابسته به حوزه علميه قممحمد کردی02537744329قمقمخ. معلم، مجتمع ناشران، ط. سومخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
11فعالانتشارات جوانان موفقمحمد رحمتی شهرضا02532902594قمقمبلوار بسیج -بعد از کوچه 23-پلاک 209خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
12فعالانتشارات حقوق اسلامیمهدی دهقانی02537744200قمقمقم پاساژ قذس پ91خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
13فعالانتشارات خورشید عصرحسین احمدی شاهرودی02357713765قمقمقم-عمار یاسر- کوچه 20- پلاک 74خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
14فعالانتشارات دارالحدیثمحسن بساره02537740545قمقمقم.میدان شهدا،، خ. معلم، مقابل اداره برق.نبش ك. دوازدهم، پ. 125خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
15فعالانتشارات دارالعلماحسان بيگدلي آذري37744298قمقمبلوار معلم - نبش کوچه 19 (روبروی دبیرستان امام صادق (ع) - پلاک 10خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
16فعالانتشارات دارالفكرسيدمهدي مولانا02537733645قمقمخ. معلم، مجتمع ناشران، ط. همكف، پ. 36خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
17فعالانتشارات روحانيرحيم محمدي تبار02537741776قمقمقم- خيابان ارم-پلاك 325خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
18فعالانتشارات سرورسيد حسن اماميان02537736810قمقممجتمع ناشران - طبقه اول- واحد 152خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
19فعالانتشارات شلمچهجلال خدایاری02532704764قمقمبنیاد/ایثار 17/کوچه 2 پلاک 19خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
20فعالانتشارات شهید کاظمیسایت من و کتاب02537840844قمقمخیابان معلم- مجتمع ناشران - طبقه اول - واحد 118خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
21فعالانتشارات صلواتمحمود مهدوی کیا37837393قمقمخیابان امام- بلوار آیت اله کاشانی-خیابان شهید گائینی- پلاک 80خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
22فعالانتشارات مجد اسلامعباس شيخ اکبري02547840845قمقمخ. معلم، مجتمع ناشران، ط. اول، واحد 131خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
23فعالانتشارات مجلسیعلیرضا لک زایی02537743385قمقمخیابان معلم - مجتمع ناشران - طبقه زیرزمین - پلاک 4خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
24فعالانتشارات مسجدمقدس جمکران-مجتمع ناشرانکتاب جمکران02537842131قمقمقم - جاده کاشان - مسجد مقدس جمکرانخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
25فعالانتشارات نصایحسيد حسن برقعي02537830660قمقمخیابان ارم، پاساژ قدس، پ48خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
26فعالانتشارات نگاران قلمسيد مصطفي بکاء02537731480قمقمقم-مجتمع ناشران- ط.1 - پ. 153خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
27فعالانتشارات وفاییمهدي وفايي37741742قمقمخ. معلم، مجتمع ناشران، ط. دوم پ. 235خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
28فعالانتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاهابوالفضل گائيني/آ.بابایی02532111285قمقمابتداي شهرك پرديسان، جنب دانشگاه آزاد، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه(02532111285)خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
29فعالانتشارات کتاب جمکران-درب یکانتشارات کتاب جمکران02537255811قمقمقم - جاده کاشان - مسجد مقدس جمکرانخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
30فعالانتشارات کتاب جمکران-درب6انتشارات کتاب جمکران - 102537257010قمقمجاده کاشان - مسجد مقدس جمکرانخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
31فعالانتشارات کوثر کویرحاجيه شمسي برقعي02537842363قمقمبلوار معلم - مجتمع ناشران -طبقه همکف - واحد 10خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
32فعالانوار الهدیسید حیدر موسوی اصل02537848667قمقمخیابان معلم - مجتمع ناشران - طبقه همکف - واحد ۲خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
33فعالبنی الزهرا (س)سيداميرآقا جزايري37836300قمقمقم-خ.ارم-پاساژ قدس-ط. همکف- انتشارات بنی الزهراخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
34فعالتخصصی صنعت ساختمان ایوان خانه مهرعلی قیامی09125510847قمقمقم- مجتمع ناشران - طبقه اول - واحد 128کتابفروشی ایوان خانه مهرخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
35فعالحسینیسید اصغر شریفیون02537737405قمقمخیابان ارم پاساژقدس طبقه همکف پلاک 88خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
36فعالحضورمرتضی حضوری37744651قمقمخ معلم مجتمع ناشران طبقه همکف واحد 43خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
37فعالخانه كتابحمید اکبری02537837011قمقمچهارراه شهداخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
38فعالدار الکتاب الاسلامیسيد محمد تقي هاشمي شاهرودي02537744970قمقمم. معلم، سميه بيست و دو، پ. 26خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
39فعالدارالتفسيرمحمد حسن اسماعيليان02537744212قمقمقم - خيابان معلم ميدان روح الله - انتشارات دارالتفسيرخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
40فعالدارالكتابسيدنصير جزايري02537741241قمقمخ. ارم، جنب بانك ملي شعبه حجتيه، ساختمان ناشران، دارالكتاب جزايريخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
41فعالدفتر انتشارات اسلامیمحمد رضا احمدی دانا02537744329قمقمقم ـ خیابان ارم ـ مقابل شبستان امام خمینی ـ جنب بانک صادراتخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
42فعالدلیل ما صفاییهیدالله سعدی02537733413قمقمخیابان صفاییه. روبروی کوچه ورزشگاه. جنب عینک زایس. فروشگاه کتاب دلیل ماخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
43فعالذوی القربیسيد يعقوب موسوي02537744663قمقمخ. ارم، پاساژ قدس، پ. 59خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
44فعالرزپروین منصوری32808388قمقمپردیسان بلوار مسلم خ زهیرمجتمع تجاری پردیسان پ 31خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
45فعالرضويمحمدحسن عقيقي بخشايشي02537748385قمقمخيابان ارم پاساژ قدس طبقه همكف پلاك110خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
46فعالسبطينسيدمرتضي موسوي اصفهاني02537703330قمقمخ. انقلاب، ك. بيست و ششم، پ. 47 و 49خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
47فعالسنابلاصغر عبداللهی02537842541قمقمقم - بلوار معلم - مجتمع ناشران - طبقه اول - واحد 108خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
48فعالسوره مهر قممهدی جوکار02537840572قمقمقم- خ ارم- بعد از پاساژقدس-روبروی بانک ملی شعبه حجتیه- ساختمان کوثر-پلاک544-سوره مهر قمخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
49فعالشاکرعباس عباس زاده37742092قمقمخ. معلم ، مجتمع ناشران، ط. منفی یک ، واحد14خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
50فعالشهر خلاقمحمدرضا خورشیدی02537847520قمقمبلوار معلم / مجتمع ناشران /طبقه اول/ واحد 137خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
51فعالصدراعلی مطهری02537731522قمقمخیابان ارم روبروی بانک ملی حجتیهخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
52فعالصراط توحیدحمید نصیری02532940900قمقمصدوقی کوکبخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
53فعالفانوس اندیشهمنصوره آقابابايي نژاد02537842572قمقمخ. معلم، مجتمع ناشران، ط. اول، واحد 140خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
54فعالفروشگاه شماره 5 انتشارات موسسه امام خمینی(ره)مرتضی سلیمان کیخایی02537842388قمقمقم، خیابان معلم، مجتمع ناشران، پ 13خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
55فعالفروشگاه مشکاتسید احمد رهنمایی02537742326قمقمخیابان صفاییه، کوچه ممتاز، پلاک 38خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
56فعالفقه الثقلینمسلم صانعي02537835090قمقمخ. معلم، روبروي هتل صفا، مجتمع ناشران، ط. اول، واحد. 134خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
57فعالقائم آل علیرضا راستایی جهرمی37739525قمقمقم- خیابان ارم-پاساژ قدس-طبقه همکف-پلاک 84خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
58فعالكتاب روزعلي حسين جعفري02537749990قمقمقم خيابان حجتيه مقابل مدرسه حجتيه پلاك 21خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
59فعالكتابستان رضويمحمدهادي جوكار02537830777قمقمخيابان شهدا جنب كوچه آمار كتابستان رضويخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
60فعالكتابفروشي ياسينعلي سلطاني02537833120قمقمخيابان ارم پاساژ قدس پلاك 83 كتابفروشي ياسينخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
61فعاللوگوسسید علی اصغر سلطانی02523902645قمقمقم - خیابان معلم - ساختمان ناشران - واحد 622خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
62فعالمرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)علي عباسي025337839309قمقمخ معلم،معلم غربی(حجتیه)،نبش کوچه 18خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
63فعالمصطفیمحمدرضا جلالی نژاد02537741962قمقمخیابان ارم - مقابل صحن جامع فاطمیخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
64فعالمطبوعات دینیعلي فائزي پور (تهراني)02537742847قمقمخ. معلم، مجتمع ناشران، پ. 116خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
65فعالمومنينمحمدتقي جعفري02537731338قمقمخ. ارم، پاساژ قدس، پ. 95خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
66فعالنام آورانمهدي مستوفي02537741461قمقمخيابان ارم پاساژ قدس پلاك75خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
67فعالنسيم حياترضا کريمي02537842576قمقممجتمع ناشران. ط همکف. پ 3خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
68فعالنسیم کوثرمحمد رضا جعفری نیا37830567قمقمخیابان دورشهر ـ کوچه 30 ـ فرعی 14 ـ پلاک 48خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
69فعالنشر اخلاقسید علی هاشمی نیا02537743635قمقمخیابان ارم، پاساژ قدس، طبقه همکف، پلاک 108خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
70فعالنشر هاجراصغر عبداللهي02537842543قمقمبلوار معلم، مجتع ناشران، واحد 114خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
71فعالنشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیمحمد حسن نجفي راد02537832834قمقمچهارراه. شهدا،خیابان ارم.نبش کوچه20.فروشگاه کتاب نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
72فعالنشر کتابکسعید قاسمی02532850860قمقمبلوار الغدیر نبش کوچه 18، (جنب مبل لعلی)خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
73فعالهجرتمحمد نقدی0257842523قمقمخیابان معلم مجتمع ناشران طبقه همکف پلاک 48خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
74فعالهم میهناحسان حسینعلی زاده02537842442قمقممجتمع ناشران واحد 1خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
75فعالپاتوق كتاب شعبه مركزيمحمد حسين اسلامي فر02537742757قمقمخيابان صفاييه كوچه 32 پلاك 3خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
76فعالپاتوق كتاب صفاييهمحمد حسين اسلامي فر02537735003قمقمخيابان صفاييه روبروي دفتر مقام معظم رهبريخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
77فعالپاتوق من و کتابمحمود مربوبي02532891822قمقمميدان معلم - مجتمع ناشران - پلاك 104خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
78فعالپونکسید علی طبیبی02537838084قمقمقم خ معلم مجتمع ناشران پلاک 19 طبقه همکفخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
79فعالکافه رمان عمادداودصالحی02532903022قمقمقم.45متری صدوق.نبش بلوار فردوسی.پلاک 10.کافه رمان عمادخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
80فعالکتاب "ما"محمد تقی سبحانی02537842443قمقمبلوار معلم مجتمع ناشران طبقه همکف واحد 11خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
81فعالکتاب اهل بیت(ع)یدالله سعدی02537733413قمقمقم .خیابان معلم . مجتمع ناشران. طبقه منفی یک. واحد 44خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
82فعالکتاب طههادي صادقي02537744624قمقمبلوار معلم، مجتمع ناشران، واحد 314خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
83فعالکتاب های خوبمحمد غفاری نیا02537830475قمقمقم، خیابان ارم ، جنب بانک ملی ، پاساژ ناشران ، طبقه همکف ، پلاک ۲۵خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
84فعالکتاب ومطبوعات شهرایوب داغمه چی فیروزجایی02537744015قمقمقم.چهار راه شهدا.جنب اماکن قدیم.پلاک 578خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
85فعالکتابسرای امینبهزاد حسینی02537842618قمقمقم/خیابان معلم/مجتمع ناشران/طبقه اول/واحد112خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
86فعالکتابسرای تخصصی حقوقسید کاظم منتظری02537749274قمقمقم خیابان ارم جنب بانک ملی ساختمان ناشران طبقه همکف پلاک 22خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
87فعالکتابفروشی بقیه اللهمحمد افراخته02532884037قمقمیزدانشهر خیابان بقیه الله بین کوچه 6 و 8 پلاک 108خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
88فعالکتابفروشی میرمحمدیصادق میرمحمدی02537748767قمقمخیابان ارم پاساژ قدس همکف بالا پلاک 90خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
89فعالکتابفروشی هدایترقیه رشتی02537744501قمقمبلوار معلم - مجتمع ناشران - طبقه اول - پلاک 144خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
90فعالکتابکده حقوقی کتاب آوااعظم آق ساقلو37842677قمقمخیابان معلم مجتمع ناشران طبقه اول واحد 146خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
91فعالکتابکده دانشگاهیمحمد تقی قاسمی02537744697قمقمقم خیابان ارم طبقه هکف پایین پلاک 65خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
92فعالکلبه شروقسيدهادي خسروشاهيان02537838144قمقمابتدای خیابان صفائيه، پلاک 592خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
93فعالکلبه کتابرضوانه شکارچی02532930588قمقمقم بلوار امین ابتدای بلوار جمهوری جنب پل 9دی کلبه کتابخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
94فعالکلینیک زبان فاطمیفاطمه فاطمی مهر02537842678قمقممجتمع ناشران - طبقه اول- واحد 146خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
95فعالکومهحسين قواميان37746754قمقمخ. معلم، مجتمع ناشران، واحد 130خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
96فعالگارسهحمیدرضا برقعی37749030قمقمقم/سالاریه/بلوار گلستانه/مجتمع تجاری اریکه ملل/فروشگاه شماره 3خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
97فعالیاس بخشایشنرگس سید موسوی بخشایشی02537749699قمقمقم، صفائیه کوچه 28 پ 143خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب

         همراه کتاب شوید

 

 02166962330

ساعت کاری

شنبه 9 الی 17

پنجشنبه 9 الی 13

وب سایت کتاب. آی آر فعالیت خود را از سال 1377 به منظور جمع آوری اطلاعات کتاب های منتشره در کشور آغاز نموده است و پس از گذشت 17 سال توانسته جامع ترین بانک اطلاعاتی کتاب در کشور باشد و در آبان94 کتاب های این سایت از مرز یک میلیون عنوان گذشت و توانست جامع ترین سایت کتاب در کشور شود ما با پیاده سازی به روز ترین تکنولوژی های دنیا کلیه کتاب های منتشر شده در کشور را پس از ورود به بازار در این سایت قرار میگیرند. همچنین از سال 94 امکان خرید مستقیم کتاب از ناشر در سایت فراهم گردید که در این صورت خریداران می توانند تمام کتاب های خود را در زمینه های کودک و نوجوان، کمک آموزشی، دانشگاهی، عمومی، .....

هرگونه کپی برداری از  مطالب سایت بدون کسب مجوز پیگرد قانونی دارد

کتابخرید اینترتی کتاب