763 کتاب فروشی که 581 کتاب فروشی در مرکز استان و 182 کتابفروشی‌ها در شهرستانها عضو طرح تابستانه کتاب هستند.
  • اخبار و اطلاعیه

استقبال کتابفروشی‌ها از دومین پاییزه...

96/07/30

تخفیف ۳۰ و ۳۵ درصدی کتابفروشی‌ها در روز...

96/07/29

تخفیف ۳۰ و ۳۵ درصدی در روز کتاب‌گردی

96/07/29

تخفیف ۳۰ و ۳۵ درصدی کتابفروشی‌ها در روز...

96/07/29

تخفیف ۳۰ و ۳۵ درصدی کتابفروشی‌ها در روز...

96/07/29

تخفیف ۳۰ و ۳۵ درصدی کتابفروشی‌ها در روز...

96/07/29

پنجشنبه کتاب با تخفیف 35 درصدی بخرید

96/07/29

تخفیف ۳۰ و ۳۵ درصدی کتابفروشی ها در روز...

96/07/29

ثبت‌نام کتابفروشی‌ها در دومین پاییزه...

96/07/24

ثبت‌نام کتابفروشی‌ها در دومین پاییزه...

96/07/24

ثبت‌نام کتابفروشی‌ها در طرح "پاییزه کتاب"...

96/07/24

ثبت نام كتابفروشي‌ها در دومين پاييزه كتاب...

96/07/24