• پرفروش ترین کتاب های کودک (تالیف)
 • پرفروش ترین کتاب های عمومی (تالیف)
 • پرفروش ترین کتاب های کودک (ترجمه)
 • پرفروش ترین کتاب های عمومی (ترجمه)
 • پرفروش ترین نویسنده های کتاب کودک
 • پرفروش ترین نویسنده‌های کتاب (عمومی)
 • ناشرین برتر طرح پاییزه
813 کتاب فروشی که 618 کتاب فروشی در مرکز استان و 195 کتابفروشی‌ها در شهرستانها عضو طرح پاییزه کتاب هستند.
 • تعداد کتاب های فروش رفته
 • 558230
 • تعداد کل خرید
 • 235639
 • کتاب فروشی در شهرستان ها
 • 195
 • کتابفروشی ها در مرکز استان
 • 618
 • کتاب فروشی داری فروش
 • 801
 • کتابفروشی فعال
 • 813
 • اخبار و اطلاعیه

طرحی که در آن بیش از 550 هزار نسخه کتاب...

96/10/04

پایان دومین طرح پائیزه کتاب با فروش بیش از...

96/10/03

پایان طرح پائیزه کتاب با فروش بیش از ۵۵۰...

96/10/03

پایان طرح پاییزه کتاب با فروش بیش از...

96/10/03

پایان طرح پاییزه کتاب با فروش بیش از 550...

96/10/03

تهران پرفروش‌ترین استان طرح پائیزه کتاب

96/10/03

فروش بیش از ۵۵۰هزار عنوان کتاب در طرح پائیزه

96/10/03

استقبال اصفهانی‌ها از طرح پاییزه کتاب

96/10/03

تهران پرفروش‌ترین استان طرح پائیزه کتاب

96/10/03

19 کتابفروشی آذربایجان غربی میزبان طرح...

96/09/29

طرح «پاییزه کتاب»گردش مالی خوبی در حوزه...

96/09/28

9 کتابفروشی آذربایجان غربی میزبان طرح...

96/09/28