برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ ش‍ام‍ل‌: ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی، ق‍ان‍ون‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ آراء وح‍دت‌ روی‍ه‌ ه‍ی‍ئ‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ دی‍وان‌ ع‍ال‍ی‌ ک‍ش‍ور 1373


۲۸۱ صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ ۱ - ۵۵۰۰ نسخه ISBN:
تاریخ نشر:۷۳/۰۳/۱۸ قیمت :۱۸۰۰ ریال
كد دیویی:۳۴۶.۵۵
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی