برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

نگاهی به خیام همراه با رباعیات


۲۸۱ صفحه - ۳۳۰۰ نسخه ISBN:
تاریخ نشر:۷۰/۰۴/۰۱ قیمت :۲۷۰۰ ریال
كد دیویی:۸fa۱.۲۲
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی