برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

رفتارشناسی جوانان معاصر


۱۷۶ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۳۳۰۰ نسخه ISBN: 964-6101-93-3-
تاریخ نشر:۸۳/۱۲/۱۰ قیمت :۱۸۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۰۵.۲۳۵
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
کتاب حاضر مشتمل بر ده مقاله است که در مقوله‌های مختلف در باب محور جوانان فراهم آمده است. نگارنده در مقاله اول اهمیت نقش مادر، در تربیت فرزندان را بررسی نموده است. مقاله دوم در ارتباط با آسیب‌ شناسی تعدد شخصیت تنظیم شده و در مقاله سوم به رفتار نوجوانان و نیز مدیریت مطلوب آنان اشاره شده و طی آن رفتار جوانان و مدیریت آنان بررسی گردیده است. نگارنده سپس به تحلیلی از نسل سوم انقلاب دست زده و پس از آن در دو بخش مرتبط و غیر مستقیم، مدیریت امور نابینایان جوان و بینایان پیر مطالبی مطرح نموده و در پایان دو بخش جدول‌های خلاقیت و مصاحبه با خبرگزاری تار، را به عنوان ضمیمه مطرح نموده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی