برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

طراحی فضای شهری نگرشی بر فرآیندی اجتماعی - مکانی


۳۴۰ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۳۰۰۰ نسخه ISBN: 964-360-073-4-
تاریخ نشر:۷۹/۰۲/۲۵ قیمت :۱۶۰۰۰ ریال
كد دیویی:۷۱۱.۴
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
کتاب حاضر در دو بخش اصلی با عناوین "دیدگاه‌هایی درباره فضای شهری" و "ایجاد فضای شهری" و هشت فصل تدوین شده است. در فصل اول با عنوان "درک فضای شهری"، "مفاهیم فضا و رابطه آن با فضای شهری تبیین شده است. در فصل دوم چگونگی ساختاریابی فضای شهری مطرح می‌شود. فصل سوم به زندگی روزمره درشهر اختصاص یافته، طی آن، مطالبی در باب مردم درون ساختارهای شهری عنوان شده است. در فصل چهارم مخاطبان با تعاریف و فرآیندهای طراحی شهری آشنا می‌شوند. در فصل پنجم، توسعه شهری، نقش ساختمان سازها و رابطه آن‌ها با شکل‌دهی به محیط شهری مرور و بازبینی می‌شود. در فصل ششم این نکته بررسی می‌شود که چگونه ضوابط برنامه‌ریزی، مولفه‌های شکل بخشی به فضای شهری را تعیین می‌کند. فصل هفتم به دیدگاه‌های طراحی شهری در قرن بیستم به مثابه جریان‌های شهر سازانه، ریزشهر سازانه و فتو شهر سازانه اختصاص دارد. در فصل هشتم نیز نویسنده، با کنار هم چیدن عناصر مختلف، از کل مباحث کتاب نتیجه‌گیری می‌کند.


كتاب قبلی كتاب بعدی