برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

فراسوی رهیافت کشاورز - نخست: دانش روستاییان، پژوهش کشاورزی و ترویج


۵۶۸ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۲۰۰ نسخه ISBN: 964-94103-1-7-
تاریخ نشر:۸۳/۰۴/۰۱ قیمت :۳۳۰۰۰ ریال
كد دیویی:۶۳۰.۷۲
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
"این کتاب از سه بخش اصلی تشکیل می‌شود که در بخش اول با عنوان "تاملاتی نظری درباره دانش، قدرت و شیوه کار"، پیامدهای قدرت و کنترل در زمینه پژوهش کشاورزی و ترویج تحلیل می‌گردد. در بخش دوم با عنوان "نوآوری‌های روش شناختی، فراروی پژوهش و ترویج کشاورزی، در مجموعه مقالاتی مطرح می‌شود؛ و در بخش سوم با عنوان "دگرگونی نهادها و تغییرات سیاست‌ها" نیز نمونه‌هایی از برخی آزمایش‌های مربوط به دگرگون سازی نهادهای توسعه کشاورزی به منظور پژوهش، ترویج و آموزش با نگاهی توامان به قابلیت‌ها و مشکلات ارائه می‌شوند.... سه اولویت برجسته وجود دارد. هر سه آن‌ها توسط نویسندگان مقاله‌های موجود در این کتاب مطرح شده است، و هر سه آن‌ها بر خلاف سنت است و زمینه‌های جدیدی را برای عمل ارائه می‌کند. اولویت نخست عبارت است از روش‌های مشاهده، آزمایش و تحلیل توسط خود کشاورزان.... اولویت دوم در رهیافت‌ها و روش‌های تغییر رفتار، نگرش‌ها و اعتقادات دانشمندان، مروجان، و مربیان در سطوح میدانی، ستادها، و در دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزشی نهفته است.... در این جا، ایجاد و گسترش رهیافت‌ها و روش‌های بیشتر برای این گونه تحولات فردی و حرفه‌ای خط مقدم به شمار می‌آید. اولویت سوم به راهبردهای تکمیلی برای تحولات نهادی مربوط است. بررسی‌های اخیر بر تجارب تطبیقی پرتو افکنده و ضرورت پژوهش عمل نگر برای یادگیری بیشتر را نشان داده است".


كتاب قبلی كتاب بعدی