برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

مباحثی در دو زبانگی از دیدگاه علوم اجتماعی


۲۴۸ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۲۰۰۰ نسخه ISBN: 964-7483-58-9-
تاریخ نشر:۸۲/۱۲/۰۹ قیمت :۲۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۰۶.۴۴
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
این مجموعه حاوی مقالاتی است در دو زبانگی از دیدگاه علوم اجتماعی. "بحث دو زبانگی در رشته‌های فراوانی با بحث برنامه‌ریزی زبان و اجرای سیاست‌های حفظ و نگه‌داری زبان و همچنین سیاست‌های جا به جایی آن مرتبط است. دیدگاه غالب در مقاله‌های این مجموعه، تلقی زبان‌ها و گویش‌ها به صورت ثروت ملی است. براساس این تلقی، تنوع زبانی نه تنها عاملی منفی (مثلا در حفظ وحدت ملی) نیست، بلکه مانند تنوع زیستی یک شرط مهم رهایی از تحجر، و تضمین انعطاف پذیری است. احترام متقابل به ارزش‌های گروهی و قومی و استفاده متقابل از دستاوردهای تاریخی و فرهنگی می‌تواند هم عامل حفظ وحدت و هم عامل تسهیل تطابق و تکامل ملی و فرهنگی باشد". "جامعه شناسی زبان‌های استاندارد در عهد ساسانیان"، "دو زبان‌گونگی در ایران"، "زبان شناسی اجتماعی و گفت و گو فراتر از کارکردگرایی"، "دو زبان‌گونگی و دو فرهنگ گونگی"، "دو زبان گونگی، دو زبانی، دو فرهنگ گونگی و کدهای محدود و مفصل"، "تحلیل کلام بازدید کنندگان از یک نمایشگاه نقاشی"، "مردم نگاری و ارتباطات زبان ارمنی"، "زبان و توصیف مدل‌های دو زبانی از دیدگاه شناختی"، "دو زبانگی شناخت و انتخاب کدها"، "رشد شناختی و عاطفی افراد دو زبانه: نقدی بر رویکردهای مسلط بالینی و اجتماعی" و "نقش زبان شناسی در مطالعات انسان شناسی".


كتاب قبلی كتاب بعدی