برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

اعتبار باستان شناختی آریا و پارس (نقدی بر کتاب دوازده قرن سکوت)


۱۶۰ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۱۰۰ نسخه ISBN: 964-7768-24-9-
تاریخ نشر:۸۲/۱۱/۱۱ قیمت :۱۶۰۰۰ ریال
كد دیویی:۹۵۵
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
در کتاب حاضر، پاره ای از مباحث مطرح شده در کتاب "دوازده قرن سکوت" تالیف ‌آقای "ناصر پور پیرار" نقد و بررسی شده است. کتاب دوازده قرن سکوت در چهار جلد طراحی شده و جان کلامش این است که قومی به نام آریا به سرزمین ایران مهاجرت نکرده است و هخامنشیان نیز تنها یک قبیله مهاجر غیر بومی هستند که به ایران وارد شده اند و شاهان آن، همه دسپوتیست و خونریز بوده و امپراتوری بیگانه آنها که بر خون و از خون برآمده حتی یک خشت مال، یک آجر پز، یک حجار، یک زرگر، و یا نقاش نداشته و اتکایش فقط بر نیزه بوده است. مولف ستایش یهودیان از این امپراتوری را دلیلی مبنی بر حمایت یهود از این سلسله تلقی کرده و با اتکا به همین مطلب آنها را دست نشانده یهودیان شمرده است". کتاب "اعتبار باستان شناختی آریا و پارس" از مقدمه، پنج فصل و تکلمه تشکیل شده است. در مقدمه، مباحث یکی و مهمترین سرفصل های کتاب مورد نقد، به اختصار معرفی شده است. در فصل اول با عنوان "فرهنگ و تمدن" ابتدا از فرهنگ و تمدن تعاریفی ارائه شده و پس از آن به طور گذرا به وضعیت فرهنگ های باستانی ایران پیش از هزاره اول قبل از میلاد اشاره شده است. پس از آن وارد مبحث اصلی شده و فرهنگ ها و تمدن هایی که ادعا شده به دست هخامنشیان نابود شده اند از منظر باستان شناسی بررسی گردیده است. پس از تجزیه و تحلیل مدارک، سرانجام این گونه فرهنگ ها و تمدن های نابود شده، به چهار دسته تقسیم شده است: 1_ فرهنگ هایی که قبل از ورود آریاییان متروک شده بود، 2_ فرهنگ هایی که قبل از برپایی شاهنشاهی هخامنشی متروک شدند. 3_ فرهنگ هایی که در آستانه ورود آریاییان شکل گرفتند. 4_ فرهنگ هایی که در دوره هخامنشیان نیز آباد بوده اند. سپس هر یک از آنها به دقت مورد کنکاش قرار گرفته تا وضعیت واقعی آنها روشن شود. در فصل دوم به مهاجرت آریاییان به فلات ایران اشاره شده و شاهد و گواهی های این رخداد بررسی شده است. این شواهد و مدارک چهار دسته اند: 1_ داده های باستان شناختی، 2_ داده های زبان شناختی، 3_ گواهی های تاریخی، 4_ گواهی های اعتقادی. در فصل سوم مسئله زرتشت، اوستا و اهورامزدا بررسی شده است. در فصل چهارم مدارک مربوط به پارسیان از ظهور آنها در تاریخ تا تشکیل شاهنشاهی ارائه شده و سپس به اختصار از هنر هخامنشیان و ترکیب قومی این شاهنشاهی سخن رفته است. در "تکمله" بحثی راجع به یهودیان و نقش آنها در برآوردن هخامنشیان ارائه شده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی