برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

بار هستی


۳۳۶ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ (فهرست تمام چاپ ها ) - ۲۲۰۰ نسخه ISBN: 964-341-225-3-
تاریخ نشر:۸۲/۱۰/۳۰ قیمت :۲۳۰۰۰ ریال
كد دیویی:۸۹۱.۸۶۳۵۴
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
"رمان "بار هستی" آخرین اثر "میلان کوندرا" نویسنده چک، تفکر و کاوش درباره زندگی انسان و تنهایی او در جهان است. جهانی که در واقع دامی بیش نیست و بشر _ مغرور و سرگردان _ در ریسمان های به هم تنیده آن تلاش می کند... کتاب، از همان آغاز خواننده را با مسائل بنیادی هستی بشر رو به رو می کند و به تفکر وا می دارد. شخصیت های رمان با بیان احساسات، تفکرات و رویاهای خود، موقعیت انسان را در برابر چشمان ما به نمایش می گذارند و تلخکامی ها و سرخوردگی هایش را می نمایانند. شخصیت جالب "توما"، عشق و حسادت "ترزا"، خیانت "سابینا"، وفاداری "فرانز" و ظلم و جوری که مردم چکسلواکی در طی قرون تحمل کرده اند. داستان رمان را جذاب... می کند.... "توما" و "ترزا" شخصیت های اصلی کتاب اند. با این که توما بهترین جراح یکی از بیمارستان های پراگ است و مایل نیست هیچ زنی به زندگی اش وارد شود، یک "رشته اتفاق شش گانه" او را به سوی "ترزا" _ که به عنوان پیشخدمت رستوران، در یک شهر کوچک کار می کند_ می کشاند. در سراشیب لغزنده "سنگینی" و به خاطر عشق ترزا _ زنی که جلوه اتفاق مطلق است _ توما آزادی، حرفه و همه چیز خود را فدا می کند. ترزا با آرمان خواهی ساده دلانه و احساسات پاک و بی آلایش خود "ابطال تمام تضادها، ابطال دو گانگی تن و روان و حتی ابطال زمان" را طلب می کند و چون تحقق خواسته هایش امکان پذیر نیست، رنج می برد و رویاهای وحشتناک می بیند...".


كتاب قبلی كتاب بعدی