برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

اشراق هند و ایرانی در نخستین سده‌های اسلامی


۲۹۶ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۱۰۰ نسخه ISBN: 964-6919-13-8-
تاریخ نشر:۸۲/۰۷/۳۰ قیمت :۲۳۰۰۰ ریال
كد دیویی:۲۹۹.۹۳۲
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
این مجموعه متضمن مقالاتی است درباره عرفان و اشراق هند و ایرانی که با این عناوین به طبع رسیده است :دولت‌های دگراندیش ستیز و سرکوب‌های معرفتی در ایران ;ملاحظات تاریخی، نسخه‌ای برای وجه اشتقاق و معنای "زندیق ;"غزالی، دورنمایی از زندگی و منحنی تحول فکری ;غزالی و تکفیر گنوستیسیسم ایرانی/ اسلامی ;از نبوت اسرائیلی تا اشراق هند و ایرانی ;سرچشمه‌های گنوستیک معاد شناخت فارابی ;فارابی و سجستانی، عقل و شرع در نگاه معلم و فیلسوف ;سامانیان و گنوستیسیسم ایرانی/ اسلامی ;فرهنگ چند کانونی و فارسی‌گرایی ایرانیان ; حقایق التفسیر، سلمی و فرهنگ چند کانونی .


كتاب قبلی كتاب بعدی