برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

المنهج الجدید فی دراسات علم المنطق


۳۵۲ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۴۰۰۰ نسخه ISBN: 964-7447-44-2-
تاریخ نشر:۸۲/۰۷/۱۶ قیمت :۱۶۰۰۰ ریال
كد دیویی:۱۶۰.۰۷
زبان كتاب:عربی محل نشر:قم - قم

معرفی مختصر كتاب
این کتاب آموزشی حاوی درس‌هایی است در باب علم منطق که به زبان عربی و با موضوعاتی از این دست تدوین شده است :تصور و تصدیق، ترادف و تباین، تقسیمات عرضی، تناقص، عکس، اقسام قیاس، و صناعات خمس .


كتاب قبلی كتاب بعدی