برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

سلک السلوک


۳۱۴ صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ ۱ - ۲۲۰۰ نسخه ISBN: 964-401-175-9-
تاریخ نشر:۸۲/۰۶/۲۴ قیمت :۲۲۰۰۰ ریال
كد دیویی:۲۹۷.۸۳
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
کتاب حاضر، تصحیح و بررسی است بر کتاب "سلک السلوک "اثر "ضیاء‌الدین نخشیبی "عارف قرن ششم .کتاب سلک السلوک در آداب طریقت عرفان اسلامی نگاشته شده دارای یک مقدمه و 151سلک است .چنان که خود مولف هم در مقدمه بدان اشاره دارد .در تالیف کتاب چندان مقید در ترتیب فصول و ابواب نبوده است، بدان معنی که چند سلک اولیه را به اصطلاحات عرفانی و سپس چند سلک به مسائل اخلاقی اختصاص داده است .ولی در میان سلک‌های اخلاقی گاه گاهی سلک‌هایی آمده است که از اصطلاحات صوفیان بحث می‌کند .سلک‌های اواخر کتاب به شرح حال و کلمات چندتن از مشایخ صوفیه تخصیص یافته است و سرانجام آخرین سلک کتاب را به چند موضوع اختصاص داده است ...در یک سلک شرح سه تا چهار موضوع و اصطلاح عرفانی را گنجانیده است .معمولا در هر سلک آن جا که جنبه پند و اندرز و نصیحت دارد، مطلب خود را به شیوه عرفای قرون ششم و هفتم ایران....به صورت خطاب و با عبارت "عزیز من "و هر کجا که داستان یا حکایتی می‌آورد، مقصود خود را با "بشنو بشنو "شروع می‌کند . هر سلک غالبا با عبارتی از قبیل "بباید دانست "...آغاز می‌شود و پایان هر سلک هم با دو بیت شعر که از خود مولف است، تحت عنوان "قطعه "پاپان می‌یابد ."


كتاب قبلی كتاب بعدی