برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

مدیریت و روش حل مشکل در ماجراهای وینی - د - پوه


۲۷۶ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۶۵۰ نسخه ISBN: 964-321-145-2-
تاریخ نشر:۸۲/۰۴/۰۳ قیمت :۲۳۰۰۰ ریال
كد دیویی:۶۵۸.۴۰۳
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
در این کتاب به شیوه‌ای ساده، وظایف مدیران در قالب داستان‌هایی مربوط به حیوانات تشریح شده است .طی ماجراهایی از دنیای جانوران و با استفاده از تصاویر کارتونی، نکاتی در حوزه مدیریت و در ارتباط با ساکنان جنگل مطرح می‌شود سپس نظریه‌های مدیریت در عالم واقع، تشریح می‌گردد .کتاب از دو بخش اصلی تشکیل یافته که بدین قرار است" :مدیریت در ماجرای وینی ـ د ـ پو "و "روش حل مشکل در ماجراهای وینی ـ د ـ پوه ."


كتاب قبلی كتاب بعدی