برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

تمایز یا نابودی: صدها مورد تجربه عملی در تدوین راهبردهای بازاریابی بر اساس تمایز


۳۶۸ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ (فهرست تمام چاپ ها ) - ۳۰۰۰ نسخه ISBN: 964-7092-21-0-
تاریخ نشر:۸۲/۰۳/۲۷ قیمت :۲۷۵۰۰ ریال
كد دیویی:۶۵۸.۸
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
نگارنده در کتاب راه‌های گوناگونی معرفی می‌کند که با کاربست آنها شرکت‌ها بتوانند از دیگران متمایز باشند و از این طریق به توسعه گسترش دست یابند . برخی از مباحث کتاب عبارت‌اند از" :سلطه قدرتمند انتخاب"، ""خلاقیت "یک ایده متمایز کننده نیست"، ""اولین بودن "یک ایده متمایز کننده است"، ""مالکیت بر یک خصوصیت "راهی برای تمایز است"، ""تخصص بازار "یک ایده متمایز کننده است"، ""ترجیح "یک ایده متمایز کننده است ."


كتاب قبلی كتاب بعدی