برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

فلسفه در عمل: مدخلی بر پرسش‌های عمده


۶۰۸ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ (فهرست تمام چاپ ها ) - ۳۳۰۰ نسخه ISBN: 964-5676-29-0-
تاریخ نشر:۸۲/۰۱/۲۴ قیمت :۴۵۰۰۰ ریال
كد دیویی:۱۰۰
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
نویسنده مطالب کتاب را با بحثی درباره "تعیین و شک "آغاز کرده این نکته را خاطر نشان می‌کند که تردید کردن در اعتقادات در حکم اطمینان به نادرست بودن آن نیست .وی سپس درباره امر یقینی بحث می‌کند و این نتیجه را به دست می‌دهد که یکی از راه‌های پی بردن به درستی امری، استفاده از استدلال‌های منطقی است ;اما تنها با استدلال‌های منطقی نمی‌توان همه مسائل مهم فلسفه را حل و فصل کرد .نویسنده در مبحث بعدی کتاب موضوع خردگرایی را به ویژه در آرای "دکارت "بررسی و تبیین می‌کند" .خردگرایی در برابر نسبی‌گرایی در امور اخلاقی"، "استقرا و قیاس"، "روی گرداندن از یقین"، "اخلاق کانتی"، "تجربه گرایی"، "فراتر از تجربه گرایی"، "عینیت"، "ماده‌گرایی و دوگانه انگاری"، "اخلاق برای طبیعت گرایان"، "پندارهای ژرف " و "واقع‌گرایی (رئالیسم) "مباحث بعدی این کتاب هستند .نویسنده یادآور می‌شود" :هدف این کتاب بیشتر راه بردن به حقیقت است تا پیروز شدن در استدلال یا تحت تاثیر قرار دادن مردم ."


كتاب قبلی كتاب بعدی