برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

تعاریف و مفاهیم واژه‌ها و اقلام آماری حوزه فرهنگ و هنر


۱۵۲ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۵۰۰۰ نسخه ISBN: 964-06-2480-2-
تاریخ نشر:۸۱/۱۲/۱۱ قیمت : ریال
كد دیویی:۳۵۴.۵۵
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
مجموعه حاضر در قالب تعاریف و مفاهیم واژه‌ها و اقلام آماری حوزه فرهنگ (با درنظر داشتن وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) فراهم آمده است . این مجموعه با هدف شناخت بیشتر سیاستگذاران، برنامه‌ریزان و مدیران از نیازهای اطلاعاتی حوزه فرهنگ و به تبع آن ایجاد ساز و کارهای مناسب برای جمع‌آوری، ثبت، پردازش، تولید و انتشار اطلاعات و همچنین بهره‌گیری اصحاب فکر و فرهنگ، صاحبان قلم و پژوهشگران در حوزه فرهنگ و هنر تدوین شده است .در مجموعه حاضر ابتدا تعاریف و مفاهیم واژه‌ها در حوزه فرهنگ آورده شده سپس اقلام آماری مصوب شورای عالی آمار ـ که شامل 316مدخل است ـ درج گردیده است .


كتاب قبلی كتاب بعدی