برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

قصه‌ها و افسانه‌های ژاپنی


۲۰۸ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۳۰۰۰ نسخه ISBN: 964-5955-73-4-
تاریخ نشر:۸۱/۰۵/۲۰ قیمت :۱۲۵۰۰ ریال
كد دیویی:۳۹۸.۲۰۹۵۲
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
در این کتاب، برخی قصه‌ها و افسانه‌های ژاپنی که به اهتمام "فلیسین شاله" گردآوری شده به فارسی برگردانده شده است .نگارنده درباره قصه‌ها یادآور می‌شود که "هیچ یک از سرگذشت‌هایی که این کتاب در بردارد ساختگی نیستند، موضوعشان به طور قطع ژاپنی است .گاه از کوژیکی، کهن‌ترین متن‌های مقدس قدیمی‌ترین مذهب، یا از کتابی با مایه الهام‌های چینی که از طرف حکیمان اخلاقی ژاپن پذیرفته شده، یعنی کتاب "بیست و چهار نمونه از عشق پسران به والدین "به عاریت گرفته شده‌اند ;گاه نیز درام‌های غنایی و عالی قرن‌های چهاردهم و پانزدهم (تاتر نو)...منبع داستان‌ها بوده‌اند، موضوع‌هایی نیز از برخی درام‌ها و رمان‌های عامیانه به عاریت گرفته شده‌اند ."بدین سان افسانه‌های کتاب در قالب پنج عنوان جمع آمده‌اند که عبارت‌اند از" :افسانه‌های شینتو"، "افسانه‌های کنفوسیوسی"، "افسانه‌های بودایی"، "قصه‌ها و افسانه‌های قرون وسطا "و "قصه‌ها و افسانه‌های قرون جدید ."


كتاب قبلی كتاب بعدی