برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

توسعه مشارکتی نوآوریهای کشاورزی


۳۲۴ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه ISBN: 964-6800-11-4-
تاریخ نشر:۸۱/۰۵/۱۶ قیمت :۱۶۰۰۰ ریال
كد دیویی:۶۳۰
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
در بخش نخست کتاب تحت عنوان "اصول و رویه‌ها "جزییات مربوط برنامه سازندگی در بخش کشاورزی تشریح شده و همچنین توصیه‌هایی در باب نحوه انطباق این برنامه با مقتضیات گوناگون ذکر گردیده است .در بخش دوم تحت عنوان "ابزارها "نحوه انتخاب منطقی ابزارها و روش‌هایی تشریح می‌شود که در پژوهش‌های مربوط به مزرعه کاربرد دارند" .ارتباط با کشاورزان"، "جمع‌آوری داده‌ها"، "انجام آزمایش "و "ابزارها و روش‌های تحلیل و ارائه داده‌ها "موضوع مباحث بخش دوم کتاب است .


كتاب قبلی كتاب بعدی