برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

روندهای جدید در مدیریت بخش سلامت


۹۶ صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۵۰۰ نسخه ISBN: 964-6327-30-3-
تاریخ نشر:۸۱/۰۴/۰۸ قیمت :۱۲۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۶۲.۱۰۶۸
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
در این کتاب شرحی از تجربه اصلاحات در بخش دولتی در کشورهای مختلف فراهم آمده، افزون بر آن، مراحل مربوط به روشی با عنوان NPSMیا "روندهای جدید در مدیریت بخش سلامت "معرفی شده است .در این روش، چگونگی انجام اصلاحات اساسی در عملکرد کارکنان اداری در سیستم بهداشت ملی طی پنج مرحله با این عناوین تشریح می‌شود1 :ـ مدیریت اجرایی کارکنان2 ;ـ بودجه‌بندی عملیاتی ; 3ـ واحدهای خودمختار4 ;ـ رقابت مدیریت شده و عقد قرارداد5 ;ـ شرکتی کردن .


كتاب قبلی كتاب بعدی