برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

تاثیر تلویزیون بر کودکان بزهکار


۲۳۰ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ (فهرست تمام چاپ ها ) - ۳۰۰۰ نسخه ISBN: 964-7193-00-9-
تاریخ نشر:۸۱/۰۳/۱۳ قیمت :۱۸۰۰۰ ریال
كد دیویی:۷۹۱.۴۵۰۱۳
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
در این پژوهش، شبکه‌های مختلف تلویزیونی و اثرات آن در تربیت کودکان و نوجوانان بزهکار بررسی و ارزیابی شده است .در فصل اول کتاب، ویژگی‌های پژوهش درباره اثرات تلویزیون معرفی می‌شود .فصل دوم به مبحث تعلیم و تربیت و کارکردهای تلویزیون اختصاص می‌یابد .در فصل سوم، مخاطبان با "یک پژوهش انجام شده "آشنا می‌شوند .در فصل چهارم، تاثیر مثبت و منفی برنامه‌های شبکه 1و 2و 3و 4و 5بر روی کودکان و نوجوانان ارزیابی می‌شود .در آخرین فصل کتاب، تحلیلی از توسعه و نقش تلویزیون در ایفای برنامه‌های توسعه فراهم می‌آید .


كتاب قبلی كتاب بعدی