برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

بهداشت و درمان در نظم نوین قانونی به انضمام: مقررات مربوط به دانشگاههای ...


۲۷۸ صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه ISBN: 964-6096-57-3-
تاریخ نشر:۸۱/۰۳/۰۶ قیمت :۲۶۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۵۴.۵۵۰۶۸۴
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
مجموعه حاضر، شامل قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با بخش بهداشت و درمان وت وسعه علوم و فناوری است که در سه بخش تدوین شده است . بخش نخست با عنوان "کلیات "مشتمل است بر تاریخچه بهداشت و درمان، مبانی قانونی تاسیس، راه کارهای اجرایی قانون برنامه توسعه و اهداف کمی قانون برنامه سوم توسعه بهداشت و درمان .بخش دوم مربوط به "قانون برنامه سوم توسعه و توسعه علوم و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی "است .بخش سوم درباره قانون تشکیل هیات امنا و نیز قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقات است .گفتنی است نگارنده، مجموعه قوانین، مقررات، تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، و مصوبات جدید را در بخش‌های یاد شده افزوده است .


كتاب قبلی كتاب بعدی