برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

حقوق بین‌الملل: رویه‌های قضایی حقوق بشر اروپایی


۲۲۴ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۳۰۰۰ نسخه ISBN: 964-5819-14-8-
تاریخ نشر:۸۱/۰۲/۳۱ قیمت :۱۶۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۴۰.۱
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
مطالب این کتاب در چهار بخش اصلی فراهم آمده که عبارت‌اند از" :رویه‌های قضایی در حقوق داخلی "(منافع رویه‌های قضایی برای جامعه بشریت، و رویه‌های قضایی در مورد عطف بماسبق شدن قوانین)، "رویه‌های قضایی در حقوق بین‌الملل"، "رویه‌های قضایی در کشورهای رمن و ژومنیک"، و "رویه‌های قضایی دیوان عدالت اروپایی "(سازمان بین‌المللی جوامع اروپایی) .


كتاب قبلی كتاب بعدی