برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

کوروش پیام‌آور کبیر


۱۸۴ صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ ۱ - ۳۳۰۰ نسخه ISBN: 964-5563-97-6-
تاریخ نشر:۸۱/۰۲/۱۰ قیمت :۳۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۹۵۵.۰۱۵
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
نویسنده، در پنج فصل، زندگی و احوال کوروش کبیر را بررسی کرده، افزون بر آن، به مسائلی که وی با آن مواجه بوده اشاره می‌کند .در پیش گفتار کتاب، با توجه به اقوال "هرودوت "از ضرورت توجه به کوروش سخن به میان می‌آید .در فصل اول، تسامح کوروش، فتوحات، آیین، ابنیه و فرهنگ و تمدن دوره‌های هخامنشی بررسی می‌شود .در فصل دوم با توجه به قرآن و تفسیر خواجه عبدالله انصاری سعی در اثبات این نکته شده است که "ذوالقرنین "اسکندر نیست بلکه کوروش است .نویسنده در فصل سوم همان موضوع را با توجه به رویای دانیال نبی و کتاب عهد عتیق پی می‌گیرد .در فصل چهارم از سد یاجوج و ماجوج و اوصاف اخلاقی و معتقدات کوروش و صنایع پیشرفته این عصر بحث می‌شود .مطالب فصل پایانی درباره تولد کوروش، طراحی مخازن و قتل "آستیاژ "است .


كتاب قبلی كتاب بعدی