برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

فرهنگ اصطلاحات دکومانتاسیون


۲۲۹ صفحه - چاپ ۱ - ISBN:
تاریخ نشر:۵۹/۰۱/۰۲ قیمت : ریال
كد دیویی:۰۲۰.۳
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی