برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

تاریخ‌نگاری در ایران


۳۴۶ صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ ۱ - ۳۳۰۰ نسخه ISBN: 964-6595-01-4-
تاریخ نشر:۸۰/۱۱/۰۶ قیمت :۲۵۰۰۰ ریال
كد دیویی:۹۵۵.۰۰۷۲
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
کتاب حاوی مقالاتی است درباره تاریخنگاری ایران در دوره‌های مختلف که طی آن، مهم‌ترین منابع و ماخذ تاریخی، معرفی و نقد و بررسی می‌شود، همچنین تحلیلی از شیوه تاریخ‌نگاری هر دوره فراهم می‌آید .عناوین مقالات بدین قرار است1 :ـ تکوین تاریخ‌نگاری ایران (از صدر اسلام تا دوره مغول) / برتولداشپولر (آلمان)، 2ـ تاریخ‌نگاری دوره صفاری / م.م .حسین (هند)، 3ـ تاریخ‌نگاری دوره آل بویه / م .کبیر (هند)، 4ـ تاریخ‌نگاری دوره غزنوی / بازورث (انگلیس)، 5ـ تاریخ‌نگاری دوره سلجوقی/ کلودکاهن (فرانسه)، 6ـ تاریخ‌نگاری دوره مغول / یعقوب آژند، 7ـ جوینی و رشیدالدین; اهمیت جامع التواریخ / جان .بویل (انگلیس)، 8ـ تاریخ‌نگاری دوره تیموری / جان وودز (آمریکا)، 9ـ تکمله تاریخ‌نگاری دوره تیموری / یعقوب آژند، 10ـ تاریخ‌نگاری دوره صفوی / یعقوب آژند، 11ـ تاریخ نگاری دوره افشاریه و زندیه / یعقوب آژند، 12ـ تاریخ‌نگاری ایران در سده‌های نوزده و بیست / ح .فرمانفرمایان (آمریکا)، 13ـ تاریخ‌نگاری دوره قاجار / یعقوب آژند، 14ـ دو مورخ انگلیسی تاریخ‌نگاری ایران (سرجان ملکم و سرپرستی سایکس / م.ا.یاپ (انگلیس)، 15ـ تاریخ‌نگاری دوره مشروطیت / یعقوب آژند، 16ـ تاریخ نگاری دوره پهلوی / یعقوب آژند، 17ـ تاریخ‌نگاری روسها در زمینه تاریخ معاصر ایران / ا.ویلر (انگلیس)، 18ـ تاریخ‌نگاری غربی‌ها در زمینه تاریخ معاصر ایران / ن.کدی (آمریکا)، 19ـ تاریخ‌نگاری محلی ایران / یعقوب آژند، 20ـ ادبیات شرح حال‌نویسی در ایران / آن .لمبتن (انگلیس)، 21ـ تاریخ نگاری هنر ایران / یعقوب آژند .کتاب با کتابشناسی و نمایه اسامی به پایان می‌رسد .


كتاب قبلی كتاب بعدی