برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

خدایان مدیریت: چگونگی دگرگون شدن سازمانها


۳۰۲ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ (فهرست تمام چاپ ها ) - ۵۰۰۰ نسخه ISBN: 964-92298-7-6-
تاریخ نشر:۸۰/۰۶/۱۳ قیمت :۲۷۰۰۰ ریال
كد دیویی:۶۵۸
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
مولف در این کتاب با استفاده از اساطیر یونان به تشریح چهار سبک مدیریت و فرهنگ موجود سازمانی و چگونگی تغییر آنها دست زده است .این خدایان عبارت‌اند از :زئوس (مظهر فرهنگ باشگاهی)، آپولو (مظهر فرهنگ نقش‌ها)، آتنا (مظهر فرهنگ کار) و دیونیسوس (مظهر فرهنگ اگزیستانسیالیستی) . مولف توضیح می‌دهد که در سه فرهنگ نخست فرد تابع سازمان است ;در حالی که در فرهنگ اگزیستانسیالیستی این سازمان است که باید برای ایجاد رضایت در فرد کوشش کند .در سازمان‌هایی که دارای این فرهنگ هستند فرد می‌تواند هویت خود را حفظ کرده و مطمئن باشد که در مالکیت دیگری نخواهد بود .به نظر نویسنده این نوع فرهنگ برای کار کردن عالی است، همچنین وی بیان می‌دارد که سازمان‌های کوچک ابتدا با فرهنگ باشگاهی شروع به کار می‌کنند ; سپس برای افزایش کارآیی به سازمان آپولویی (نقش‌ها) تبدیل می‌شوند و آن گاه به توسعه نیاز دارند از فرهنگ‌های آتنا و دیونیسوس نیز مدد می‌جویند . سازمان‌ها باید بتوانند ضمن رعایت آنچه او "تناسب فرهنگی "می‌نامد، از همه فرهنگ‌های مزبور، برحسب اقتضاء، استفاده کنند و مدیرانی که نتوانند از عهده این مهم برآیند به "اسکیزوفرنیای فرهنگی "دچار خواهند شد .


كتاب قبلی كتاب بعدی