برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

سالنامه آماری یونسکو 1999 بخش فرهنگ و ارتباطات


۳۶۸ صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۵۰۰ نسخه ISBN: 964-6192-69-6-
تاریخ نشر:۸۰/۰۴/۰۹ قیمت :۲۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۰۶
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
این کتاب ترجمه بخش فرهنگ و ارتباطات سالنامه آماری یونسکو است، که از سوی "سازمان یونسکو "و با همکاری نمایندگی‌های بین‌المللی، تهیه شده است .این سالنامه همه ساله گزارشی جامع از سطح فعالیت‌های آموزشی، علمی و فرهنگی کشورهای جهان به دست می‌دهد .این مجموعه در دو فصل مجزا تنظیم شده و در آن اطلاعاتی درباره موضوعات مختلف فرهنگی جمع‌آمده است .فصل نخست با عنوان "موضوعات کلی بخش فرهنگ و ارتباطات "شامل این اطلاعات است" :روزنامه‌های یومیه :تعداد و شمارگان"، "کاغذ روزنامه و سایر کاغذهای چاپی و نوشتنی :تولید و مصرف "و گیرنده‌های رادیو و تلویزیون ."در فصل دوم :ذیل عنوان "موضوعات مختلف بخش فرهنگ و ارتباطات"، به این موضوعات اختصاص یافته است .کتابخانه ملی :مجموعه‌ها، تعداد اعضاء، امانات، هزینه‌های جاری، کارکنان .کتابخانه‌های عمومی :مجموعه‌ها، تعداد اعضاء، امانات، هزینه‌های جاری، کارکنان .کتابخانه‌های مراکز آموزش عالی :مجموعه‌ها، تعداد اعضاء، امانات، هزینه‌های جاری، کارکنان .کتابخانه‌های مدرسه‌ای، "تولید کتاب :شمارگان براساس طبقه‌بندی ."UDCتولید کتاب‌های درسی :تعداد عنوان و شمارگان .تجارب جهانی کتاب، جزوه، روزنامه و سایر نشریات، تولید فیلم بلند، و ....گفتنی است این آمار براساس نام کشورها مرتب شده و عمدتا در قالب جدول، اطلاعات سال‌های 1970تا 1997را شامل می‌شود .


كتاب قبلی كتاب بعدی