برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ: ظهور جامعه شبکه‌ای


۶۳۶ صفحه - (در۳جلد ) - جلد ۱ - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ (فهرست تمام چاپ ها ) - ۳۰۰۰ نسخه ISBN: 964-7134-25-8-
تاریخ نشر:۸۰/۰۳/۰۶ قیمت :۴۳۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۰۳.۴۸۳۳
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
مولف، در این کتاب کوشیده است، پدیده‌های اثرگذار بر جوامع بشری را بررسی و تحلیل نماید .از جمله این پدیده‌ها عبارت‌اند از :انقلاب علمی و تکنولوژیک، دانش ژنتیک، سقوط کمونیسم و پایان جنگ سرد، تجدید ساختار سرمایه‌داری، فرآیند جهانی شدن و ظهور قطب‌های تازه اقتصادی، و ظهور فمینیسم .بخش عمده کتاب به بحث درباره جامعه شبکه‌ای (که آن را یکی از ویژگی‌های سرمایه‌داری متکی به اطلاعات به شمار می‌آورند) اختصاص یافته است .به‌زعم مولف، جامعه شبکه‌ای محصول هم گرایی سه فرآیند تاریخی مستقل است .این سه فرآیند عبارت‌اند از : "انقلاب اطلاعات که ظهور جامعه شبکه‌ای را امکان‌پذیر ساخت"، "تجدید ساختار سرمایه‌داری "و "اقتصاد متکی به برنامه‌ریزی متمرکز ."به‌زعم مولف "فرآیندهای دگرگونی اجتماعی که در جامعه شبکه‌ای آرمانی خلاصه شده‌اند، از حوزه روابط اجتماعی و فنی تولید فراتر می‌روند .این فرآیندها بر فرهنگ و قدرت نیز عمیقا تاثیر می‌گذارند...در حال حاضر، جامعه شبکه‌ای در جلوه‌های نهادی متنوعش، جامعه‌ای سرمایه‌داری است ."کتاب با این مقولات تدوین شده است" :انقلاب تکنولوژی اطلاعات"، "بنگاه شبکه‌ای :فرهنگ، نهادها و سازمان‌های اقتصاد اطلاعاتی"، "دگرگونی کار و اشتغال :کارکنان شبکه‌ها، بی‌کاران و کارکنان پاره وقت"، "فرهنگ مجاز واقعی : یکپارچگی ارتباطات الکترونیک پایان عصر مخاطبان گسترده و ظهور شبکه‌های تعاملی " و "فضای جریان‌ها "و "مرز ابدیت :زمان بی زمان ."


كتاب قبلی كتاب بعدی